eZadar / Diadora TV

projekt inkluzije

U Vruljici u Zadru ovih se dana već intenzivno priprema senzorički park

U Vruljici u Zadru ovih se dana već intenzivno priprema senzorički park

U parku Vruljica u Zadru ovih se dana već intenzivno priprema novi projekt, a riječ je o senzoričkom igralištu za djecu s poteškoćama u razvoju.

Projekt je to pod nazivom Inclusive Play. Tako ćemo dobiti mobilni tim stručne pomoći za djecu s poteškoćama, a i novi pristup terapiji kroz izgradnju multisenzorskog igrališta u Vruljici. 

Inclusive Play prijavljen je na drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. - 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 948.203,15 EUR, od čega je ukupni budžet Grada Zadra 394.563,00 EUR.

Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju. U sklopu projekta predviđena je izgradnja senzoričkog parka koji će se smjestiti na području parka Vruljica - Zadar. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga.

Više u prilogu Vanese gazić za Diadoru tv:


Reci što misliš!