Događaji

#benkovac

Održana druga sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Održana druga sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca
Grad Benkovac

U srijedu 15.9.2021. godine s početkom u 18,00 sati u dvorani Vatrogasnog doma u Benkovcu održana je 2. sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Benkovca. Na sjednici su nazočili svi vijećnici, te predsjednik Gradskog vijeća Boris Erceg, gradonačelnik Tomislav Bulić, njegov zamjenik Tomislav Klarica, pročelnice Ljlijana Čerina Bljaić, Petra Dabo Zrilić, te v.d. pročelnika Neven Vuksan.

Kako su na dnevnom redu bila izvješća ustanova i javnih poduzeća kojima je Grad Benkovac osnivač tako su na sjednici nazočili ravnatelji i direktori gradskih ustanova, javnih poduzeća.

Na uobičajeno zanimljivom aktualnom satu pitanja vijećnika su se odnosila uglavnom na komunalne probleme kao što su izgledi zgrada zbog neodržavanja, grafiti po zgradama, nedostatak prometnih znakova, pojava vandalizma od mladih, te pitanje rada komunalnog redarstva. Nadalje pitanja su se odnosila i na izgradnju Doma kulture u Benkovcu, te društvenih domova u naseljima, izgradnju ispraćajne dvorane u Tinju i sanaciju zida na groblju, problem odlaganja građevinskog otpada u Vukšiću, rekonstrukciju ceste Vrana - Radašinovci.

Na postavljena pitanja gradonačelnik Bulić je odgovarao uglavnom usmeno na aktualnom satu, dok će se na određena pitanja koja su postavljana pročelnicima odgovoriti pisani putem.

Na ovoj sjednici vijećnici su raspravljali o ukupno  13 točaka dnevnog reda, te su na kraju doneseni slijedeći zaključci i odluke:

  1. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za EKO d.o.o. Zadar, 
  2. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Radio Benkovac d.o.o.,    
  3. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Benković d.o.o. Benkovac, 
  4. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac,
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa,
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Centra za pomoć i njegu Sveti Ante“ Benkovac,
  7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac, 
  8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Benkovca za razdoblje 01.01. – 30.06. 2021. godine,
  9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Benkovca za razdoblje 01.01. – 30.06. 2021. godine,
  10. te VII. Izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima.   
​​​

Reci što misliš!