Događaji

#benkovac

Održana treća sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Održana treća sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca
Grad Benkovac

U srijedu 10.11.2021. godine u dvorani Vatrogasnog doma u Benkovcu održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Na sjednici je bilo nazočno ukupno 17 vijećnika, jer su na ovoj sjednici svečanu prisegu dali dvoje vijećnika koji su izabrani na dopunskim izborima za predstavnike nacionalnih manjina, a to su Djuka Katarina Vrcelj (Samostalna demokratska srpska stranka) i Jovan Bojanić (Demokratski savez Srba).

Sjednicom je predsjedao  predsjednik Gradskog vijeća Boris Erceg, a nazočni su bili gradonačelnik Tomislav Bulić, pročelnice Ljiljana Čerina Bljaić, Petra Dabo Zrilić, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Neven Vuksan, te savjetnica za gospodarstvo Kristina Klapan. Na sjednici su nazočili i direktorica Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac gospođa Božena Ljutić i direktor komunalnog poduzeća Benković d.o.o. Benkovac Ivan Mitrović.

Na dnevnom redu ove sjednice obradilo se ukupno 24 točaka. Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva i davanja svečanih prisega novih vijećnika u aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja vezana za komunalnu problematiku i rad gradonačelnika i gradske uprave. Tako je vijećnik Josip Krpina (Most) ponovno aktualizirao problem sanacije lokalne ceste od Vrane kroz Radašinovce do Banjevaca, naglasivši kako se radi ne samo o komunalnom problemu, nego to sve više postaje demografski problem, te  traži od gradonačelnika veći angažman na rješavanju tog problema. Također, postavio je pitanje o nesnosnom smradu u Poslovnoj zoni Šopot, gdje se događa divlje odlaganje otpada. 

Vijećnik  Zoran Ledenko (DP) pita zašto su stali radovi na vodovodizaciji Vukšića, te dokle se došlo s rješavanje građevinskih terena po naseljima za gradnju novih kuća. 
Vijećnica Marina Čačić pitala je do kuda se došlo s novom katastarskom izmjerom u Tinju i drugim naseljima na području Grada Benkovca. 

Vijećnik Frane Tokić (DP) napomenuo je kako Grad Benkovac mora više voditi računa o transparentnosti javnih natječaja, što nije bio do sada slučaj. Pitao je gradonačelnika zašto trenutno najvažniji Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i razvoj još uvijek nema pročelnika, jer već dugi niz godina se imenuju v.d., raspisuju natječaji, poništavaju itd. 

Također, pitao je kada će novoosnovana Sportska zajednica raspisati natječaj za financiranje programa javnih potreba u sportu, naglasivši kako se neće moći ispoštovati zakonski rokovi, te dati prijedlog financiranja za gradski proračun.
Na većinu pitanja gradonačelnik Tomislav Bulić odgovorio je na samoj sjednici, dok će za određena pitanja vijećnicima biti dostavljeni pisani odgovori. 

Nakon uobičajeno živahnog aktualnog sata, te rada po slijedećim točkama dnevnog reda vijećnici su izglasali:

 1. Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca, 
 2. zatim odluke koje se odnose na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, 
 3. dakle Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca predviđenog za povrat koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine, 
 4. Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine, 
 5. Zaključak o prigovorima na prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca, 
 6. Odluku o Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Benkovac. 
 7. Nadalje donesene su Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, 
 8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju cijene zemljišta u poslovno-industrijskim zonama. 
 9. Također, Gradsko vijeće je donijelo i Prve (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu sa prijedlogom Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, 
 10. Izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini, 
 11. Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini, 
 12. Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Benkovca, 
 13. Izmjene Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac, 
 14. Odluku o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Benkovca, Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju početne cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta, 
 15. Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca, Odluku o osnivanju „Centra za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante“ Benkovac (pročišćeni tekst), 
 16. VIII. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima, 
 17. Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca za 2022. godinu, Godišnji plan davanja koncesija u 2022. godini, 
 18. Odluku o komunalnom redu, te Odluku o davanju suglasnosti za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu trgovačkom društvu Benković d.o.o. Benkovac.
​​​​​​​​​