Događaji

jedinstvena lokacija bogata florom i faunom

Jezero Vlačine u Suhovarama ide u zasluženu revitalizaciju

Jezero Vlačine u Suhovarama ide u zasluženu revitalizaciju
LAG Bura

Lokalna akcijska grupa Bura ostvarila je sredstva za provedbu projekta "Revitalizacija jezera Vlačine" Odlukom o odobravanju potpora Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Projekt "Revitalizacija jezera Vlačine" prijavljen je u partnerstvu s Udrugom Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata. 

Jezero Vlačine nalazi se u mjestu Suhovare, na području općine Poličnik. Područje jezera predstavlja jedinstvenu lokaciju bogatu florom i faunom, posebno značajnu u ornitološkom smislu, te je dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000, zaštićena kao Područje očuvanja značajno za ptice (POP područje). 

Udruzi HVIDR-a Zadar ustupljena je koncesija Ministarstva poljoprivrede na lokaciji uz jezero, u trajanju od 20 godina. Članovi udruge HVIDR-a Zadar, uz udrugu Ribolovnog kluba osoba s invaliditetom "Škartoc" Zadar, ulažu svoje vrijeme i trud u očuvanje izvorne ljepote ove jedinstvene lokacije, te su ranije proveli nekoliko projekata na ovoj lokaciji. 

Okoliš jezera je održavan tijekom cijele godine, iznimno uredan i bez ikakvog negativnog utjecaja na prirodu, a lokacija je lako dostupna i otvorena za sve ljubitelje prirode, ribolovce slatkovodne ribe i promatrače ptica.

LAG Bura prepoznao je potencijal i bogatstvo flore i faune ove lokacije, te prijavio projekt iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša. Za projekt "Revitalizacija jezera Vlačine" odobrena su sredstva Zadarske županije u iznosu od 9.660,50 HRK, kao jednom od 12 projekata i programa s područja Zadarske županije. Voditeljica projekta je Dorotea Gal, mag. oec. 


Reci što misliš!