Događaji

OŠ Jurja Dalmatinca

U paškoj osnovnoj školi ostvareni uvjeti za rad u jednoj smjeni

U paškoj osnovnoj školi ostvareni uvjeti za rad u jednoj smjeni

Početkom novog polugodišta završili su radovi na uređenju drugog kata u zgradi matične škole OŠ Jurja Dalmatinca u Pagu.

„Ovim radovima dobili smo još dvije učionice te će sad svi učenici moći pohađati nastavu u jutarnjoj smjeni, zbog čega smo jako zadovoljni jer smo na ovaj način podignuli pedagoške standarde“, rekla nam je ravnateljica OŠ Jurja Dalmatinca Željka Zubović.

Inače, ova investicija vrijedna je 1.030.099 kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo 610.805 kuna, a Zadarska županija 419.294 kuna. Izradu projektne dokumentacije za realizaciju ovog projekta financirao je Grad Pag.

„Na drugom katu škole napravljena je rekonstrukcija prostora kojom su dobivene dvije nove učionice, izmijenjene su elektroinstalacije, uređeni podovi i zidovi te je izmijenjena unutarnja stolarija. Nakon realizacije ovog projekta stvoreni su uvjeti za rad u jednoj smjeni pa će se ubuduće nastava za učenike od 1. do 4. razreda organizirati u jutarnjoj smjeni, što će znatno utjecati na podizanje pedagoškog standarda, ali i kvalitetniju organizaciju vremena za učenike i njihove obitelji te učitelje i sve djelatnike škole. Učenici od 5. do 8. razreda nastavu će nakon povratka u školu pratiti u novim učionicama koje su uređene po najvišim postavkama pedagoškog standarda“, rekla je  ravnateljica Zubović, zahvalivši se Županiji, Gradu Pagu te Općini Povljana na sufinanciranju i pomoći, kao i učenicima i djelatnicima škole na trudu, angažmanu i radu u improviziranim uvjetima, roditeljima na razumijevanju i suradnji, a izvođaču radova na dobro odrađenom poslu i kvalitetnoj komunikaciji.

U OŠ Jurja Dalmatinca u Pagu  imaju i program produženog boravka, kojega financira Grad Pag s 155.900 kuna godišnje, a koji omogućuje učenicima s područja Grada Paga zbrinjavanje dok su im roditelji na poslu i učenje uz stručno vodstvo.

„Dovršetkom ovih radova podigli smo kvalitetu života otočnog stanovništva i pripremili put k organizaciji cjelodnevne nastave, za kojom su zbog suvremenog načina života sve veće potrebe. Učenici od 5. do 8. razreda nastavu će nakon povratka u školu pratiti u novim učionicama koje su uređene i opremljene po najvišim postavkama pedagoškog standarda“, rekla je Zubović.

Inače, ova škola ima 236 učenika, uključujući i učenike s područnih škola. Ovom dogradnjom škola je dobila četiri učionice u prizemlju te osam učionica na katu koje su dostatne za sve učenike.

Namještaj za dvije nove učionice i tri interaktivne ploče financirala je Zadarska županija (59.645 kn namještaj i 30.000 kn interaktivni ekrani), a sredstva za nabavu još dva interaktivna ekrana u vrijednosti 30.000 kuna obećali su osigurati Grad Pag i Općina Povljana.

Rekonstrukcija drugog kata je  treća faza u planu obnove zgrade. Naime, projekt obnove započeo je još 2017. godine, izmjenom krova zgrade. Njegova vrijednost je iznosila 1.066.416 kn i u cijelosti ga je financirala Zadarska županija. Godine 2019. završen je projekt energetske obnove zgrade, a koji je realiziran u suradnji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zadarske županije. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2.728.078 kn od čega se 893.265 kn sufinanciralo iz Europskog fonda za regionalni razvoj (33%), 767.325 kn iz Fonda Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata (28%), te 1.067.487 kn sufinancirala je Zadarska županija (39%).

O tome koliko se ovakvo ulaganje isplati jasno govore podaci o smanjenoj potrošnji energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 73,98% te smanjenoj razini emisije CO2 za 50,49% a škola je dobila i energetski razred A+.

Do potpune obnove školske zgrade potrebno je  još obnoviti prizemlje i prvi kat (u kojem radi Srednja škola Bartula Kašića Pag), a za podizanje pedagoškog standarda na najvišu moguću razinu i nadograditi zgradu s prednje strane.

Također, Zadarska županija je projekt obnove prizemlja i prvog kata prijavila na natječaj »Program razvoja otoka u 2021. godini« koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Procijenjena vrijednost investicije je 1.507.466 kuna, od čega je od Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatraženo 979.853 kuna (65% investicije), a Zadarska županija će, ukoliko projekt prođe na natječaju, financirati 527.613 kuna (35% investicije). Na prizemlju i prvom katu zamijenile bi se elektroinstalacije, uredili podovi, zidovi, zamijenila unutarnja stolarija i uredila kuhinja.

Realizacijom projekta uređenja prizemlja i prvog kata završila bi obnova onog dijela zgrade koji koristi Osnovna škola Jurja Dalmatinca i time bi se sigurnost učenika i svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i kvaliteta nastave znatno poboljšala.

U razvojnom planu škole kao zadnja faza uređenja zgrade matične škole stoji i nadogradnja prednjeg dijela zgrade podizanjem školskog dvorišta. To bi za osnovnu školu u Pagu bila dodana vrijednost i pozicioniralo bi je među škole s najboljim uvjetima rada, a omogućilo bi organizaciju cjelodnevne nastave, različitih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, kvalitetnije provođenje slobodnog vremena učenika i kvalitetniju organizaciju radnog vremena učitelja te poboljšalo proces stručnog osposobljavanja i profesionalne nadogradnje svih učitelja i stručnih suradnika.


Reci što misliš!