Događaji

radionice i edukacije

Nastavljena suradnja Sveučilišta i Zavoda za javno zdravstvo na projektu prevencije nasilja u vezama

Nastavljena suradnja Sveučilišta i Zavoda za javno zdravstvo na projektu prevencije nasilja u vezama
UNIZD

Godine 2018. započela je suradnja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru i Službe za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar na projektu prevencije nasilja u vezama mladih.

Navedeni projekt je dio šireg projekta ZZJZ "Mentalno zdravlje za sve". Tada je, u suorganizaciji sa ZZJZ-om, izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić sa studentima koji su položili kolegij "Prevencija nasilja u bliskim vezama" provela niz radionica u srednjim školama diljem Zadarske županije.

Ove godine suradnja je nastavljena održavanjem prvog ciklusa edukacija za djelatnike Službe za mentalno zdravlje i stručne suradnike u srednjim školama, kako bi se proširila mreža stručnjaka osposobljenih za samostalno provođenje ovih preventivnih aktivnosti i, na taj način, osigurala održivost ovog programa prevencije.

Aktivnosti projekta i rezultati dosadašnje suradnje predstavljeni su ovog rujna u Sloveniji, izlaganjem izv. prof. dr. sc. Vere Ćubele Adorić na 8. međunarodnom kongresu psihologa Slovenije "Obrazi nasilja – izzivi psihologije".

Category: 1631 - 1631

Reci što misliš!