Događaji

usvojene sve točke dnevnog reda

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Na sjednici Gradskog vijeća grada Biograda na moru usvojene su sve dvadeset i tri točke dnevnog reda. Uz kraće rasprave najviše točaka dnevnog reda usvojeno je većinom glasova, a samo neke od njih i jednoglasno.

Tako je primjerice Izvješće o radu gradonačelnika grada Biograda za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.godine prihvaćeno također većinom glasova a uz kraći upit i komentar vijećnice Slavice Jeličić i vijećnika Ante Fuzula, koji je između ostalog pohvalio činjenicu što je ovo Izvješće pripremljeno na vrijeme te da tako treba biti i ubuduće. Prihvaćeno je potom i Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice grada Biograda za 2018. godinu, kao i prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu, a potom i zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada za 2019 godinu.

U izvješću o radu između ostalog stoji kako je Sportska zajednica tijekom protekle godine djelovala prema Godišnjem planu rada, dok se programom javnih potreba u sportu za ovu godinu utvrđuju poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad kao i njegovu promociju na svim razinama. Uz ostalog kriteriji za financiranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu i nadalje su poticanje i promicanje sporta u cjelini, te kvaliteta, masovnost i rad s mlađim naraštajem. Raspravljajući o toj vijećnik Ante Fuzul kazao je kako bi bilo dobro sazvati jednu tematsku konferenciju o toj temi kako bi se utvrdilo gdje je sport u gradu Biogradu te što grad od njega očekuje ubuduće. Gradonačelnik Knez pohvalio je ideju i o njoj kako je kazao valja razmisliti. Prihvaćeno je po tom i nekoliko odluka i izmjena odluka, a među njima i ona o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda, kao i ona o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste, proglašenju javnog dobra u općoj uporabi–komunalne infrastrukture, a potom i kupnji nekretnine za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava i druge.

Vijećnici ove sjednice prihvatili su jednoglasno analizu sustava civilne zaštite na području grada Biograda za proteklu 2018. godinu, kao i plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda za 2019. godinu. Bez većih rasprava točnije jednoglasno prihvaćena su i Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Biograd" za proteklu godinu, Javne vatrogasne postrojbe, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Zavičajnog muzeja grada Biograda.


Reci što misliš!