Kultura

castrum liube

Predivno neistraženo arheološko nalazište idealno za bijeg iz grada

Predivno neistraženo arheološko nalazište idealno za bijeg iz grada
Iva Pejković

Prvi put je spomenuta početkom 13. stoljeća, u zapisima hercega Andrije. Spomenuta je i u dokumentima slavnog Bele IV. Utvrda Ljube (castrum Liube) nalazi se u Zadarskoj županiji, i bila je strateška pozicija Mlečana. Danas ovdje ne postoji ni info-tablica. Predivno neistraženo arheološko nalazište, oko 18 km od Zadra...

Kakva šteta da o njemu i ne znamo mnogo. Nalazi se na rtu Ljubljana, između jugoistočne obale Paga i kopna ( s kaštela puca predivan pogled, vidite i paški most). 

Ne preporučam hodanje blizu obronka, jer se radi o 75 metara koje ćete ako budete neoprezni preletjeti do mora.

Možete prošetati po ostacima fortifikacija i nekad troapsidalne crkve.

Utvrda je, kako doznajemo, bila sjedište Templara i Hospitalaca Sv. Ivana.

U "Zari Christiani" C. F. Bianchi opisuje selo Ljubač i župnu crkvu, ali i ostatke utvrde. S tri strane opkoljena je morem, a s četvrte je bio jarak. Na gradini se mogu uočiti ostaci naselja, crkve, i to dvije, posvećene sv. Mariji i Marceli. 

Početkom 16. st. Castrum Liube je važan strateški punkt Mlečana za obranu od Turaka, a bogat gradski život vodio se do kraja 17. st. , do kraja osmanlijske prijetnje. Grad je napušten jer Veneciji više nije trebao za obranu.

Jako je malo materijalnih ostataka grada, ali ipak dovoljno da bi se mogao predočiti cijeli sustav utvrđenja, piše Ivo Petricioli.

Ako vam je dosta grada i želite neko mirno mjesto s predivnim pogledom na more, gdje će vam društvo praviti samo pčele, bumbari, mravi i možda pokoji cvrčak, zaputite se prema ovom mjestu.


Reci što misliš!