Kultura

90 programa

Grad Zadar za kulturu osigurao tri milijuna kuna

Grad Zadar za kulturu osigurao tri milijuna kuna

Grad Zadar raspisao je javni natječaj za dodjelu sredstava u području kulture za koju je osigurao tri milijuna kuna, te se procjenjuje da će ''pokriti'' oko 90 programa.

Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici (www.financijskepodrske.hr).

Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

U proračunu Grada Zadra osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u kulturi od interesa za Grad Zadar.

Od interesa za Grad Zadar smatrat će se programi/projekti koji promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja te oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano. U konačni Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra uvrstit će se, zajedno s usvojenim programima s javnog Poziva, i programi ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač.

​​​

Reci što misliš!