Događaji

#agrra

Trenirani jastrebovi tjerat će galebove nad kavezima

Trenirani jastrebovi tjerat će galebove nad kavezima

Softver za određivanje veličine ribe i za povećanje higijene u prostorima za preradu ribe, eksperimantalni uzgoj kamenica u Novigradskom moru, treniranje jastrebova za tjeranje galebova nad kavezima za uzgoj tuna - neki su to od inovativnih projekata u ribarstvu koje je danas predstavila AGRRA.

Korištenje biopredacije u odmicanju galeba kukavca u uzgoju plave ribe u cilju smanjenja troškova - jedan je od 7 inovativnih projekata zadarskih tvrtki sa šireg zadarskog područja koje su za usavršavanje svojih rješenja dobile po 60 tisuća kuna iz projekta INVESTINFISH. Direktor prodaje Kali tune Marko Jurin kaže kako se jastrebovima u tjeranju galebova već koriste zračne luke ,ali je rješenje inovativno u akvakulturi: Na našim farmama za uzgoj tuna imamo već dugo problem s galebovima, od 150 – do 200 tisuća eura nam galebovi hrane pojedu u jednoj proizvodnoj godini , to su ogromni troškovi. S uvođenjem treniranih jastrebova nadamo se da ćemo odstraniti taj problem, jastrebovi ih ne ubijaju nego samo tjeraju, nadamo se da će oni potražiti lovišta na otvorenom moru kao što je to i bilo prije. 

Isti problem uočen je i na Mrđini i na Fuliji i kod Lavdare, na sva tri uzgajališta Kali- tune: Probali smo s konopima, s pirotehnikom koja je kasnije bila zabranjena, vikanjem, to nije urodilo plodom pa ćemo pokušati s ovom inovacijom. Surađujemo s Veterinarskom stanicom Zadar, oni su u kontaktu sa Sokolarskim društvom, oni će nam donirati jastrebove jer se jedna vrsta jastreba da istrenirati da ne ubija galeba nego ga samo potjera. Galebovi se brzo rastjeraju ali se stalno vraćaju, zato ćemo imati dva jastreba stalno na farmama - kazao je Jurin za program Radio Zadra. 

Jurin se nada kako će jastrebovi biti nad kavezima za uzgoj tune za otprilike godinu dana. 

Na konferenciji je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije predstavila 7 pilot projekata tvrtki Zadarske županije koje su za pokretanje inovativnih procesa u svom poslovanju osvojili sredstva u ukupnom iznosu od 420.000,00 kn. Korisnicima su sredstva dodijeljena u sklopu projekta INVESTINFISH koji je sufinanciran programom Interreg Italija-Hrvatska, a na konferenciji su predstavljeni njihovi inovativni pilot projekti kojima se potiču novi procesi i inovativne metode u poslovanju. 

​​​