Događaji

pojašnjenje

Tko i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima?

Tko i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima?
Bojan Bogdanić

U cilju pojašnjenja nedavno donesenih odluka koje se odnose posebno na otočane, Agencija za obalni linijski pomorski promet poslala je priopćenje u kojemu pojašnjava tko, kada i pod kojim uvjetima može putovati trajektima i brodovima.

Prema Odluci Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, na trajektnim linijama od 24. ožujka 2020. godine do daljnjega smiju putovati samo putnici s odgovarajućim PROPUSNICAMA  za sljedeće kategorije:

- promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
- dnevne migracije zaposlenih na poslovima bitnima za: pružanje zdravstvene i veterinarske pomoći
- dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i otpreme, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
- izvješćivanje javnosti (novinari, snimatelji, tehničari)
- stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
- vitalni obiteljski razlozi, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
- putovanja na posao i s posla ako je obavljane posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
- službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja koronavirusa

Međutim, podsjećamo da je na snazi i Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu prema kojoj se na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama zabranjuje sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:

- hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu
- vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovoga stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u RH 
- djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila
- djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila
- djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija

Trgovine izuzete od zabrane rada su sljedeće:

- prodavaonica prehrambenih artikala
- prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
- poljoprivrednih ljekarni
- benzinskih postaja
- kioska
- pekarnica
- kemijskih praonica rublja
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
- specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
- specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
- izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
- logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija

Sukladno svemu navedenome, citirana Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu je i dalje dokument koji regulira pomorski prijevoz prema otocima, dok se potonja Odluka Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, ne može primjenjivati na način da bi se njome dozvoljavalo putovanje na otoke osobama koji nemaju prebivalište na otocima ili koji ne ispunjavaju posebne uvjete navedene u Odluci.

Iz odluka proizlazi, primjerice, da bi s otoka osobe s dozvolom poslodavca smjele ići na rad na kopno, međutim to isto ne vrijedi za osobe koje s kopna žele ići na otok. Osobe koje putuju na otok moraju imati prebivalište na otoku ili biti u nekoj od kategorija za koju je Odlukom predviđeno izuzeće od zabrane kretanja te za isto moraju imati valjanu propusnicu.

U slučaju nejasnoća zatražit će se tumačenje Stožera županijske Civilne zaštite koji su nadležni za provedbu odluka kako ne bi došlo do pogrešne provedbe odredbi, a osobito kako se ne bi omogućilo putovanje nikome za koga to nije izričito predviđeno s obzirom na to da upravo takvo nekontrolirano kretanje većeg broja ljudi i roba može dovesti do daljnjeg širenja epidemije na otocima, predstavljajući rizik koji se upravo navedenim mjerama želi sveti na minimum, poručuju iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.


Reci što misliš!