Politika

#zadar

SDP predlaže da se KK Zadar ne da dodatnih tri milijuna kuna, već da se taj novac izdvoji za božićnice umirovljenicima i jednokratnu pomoć učenicima

SDP predlaže da se KK Zadar ne da dodatnih tri milijuna kuna, već da se taj novac izdvoji za božićnice umirovljenicima i jednokratnu pomoć učenicima

U tijeku je rasprava o rebalansu proračuna. Gradonačelnik Branko Dukić prilikom predstavljanja rebalansa istaknuo je kako se u javnosti ističu uglavnom samo stavke vezane uz KK Zadar i promotivne aktivnosti za Ryanair.

Stoga je naglasio kako treba voditi računa i o drugim stavkama pa je pritom naveo da se u rebalansu nalaze i stavke poput financiranja plaća privatnih vrtića, opremanje DV Latica, financiranje dodatnih skupina produženog boravka, davanja Crvenom križu I socijalno ugroženim građanima te brojne druge.

U ime Odbora za proračun i financije obratio se Nino Mrčela koji je rekao da ta točka nije prihvaćena sinoć na sastanku odbora, a klub vijećnika SDP-a podnio je amandman kojim traži da se 3 milijuna kuna namijenjenih KK Zadru prenamijeni za isplatu božićnica umirovljenicima i uvođenje jednokratne pomoći osnovnoškolcima koji su u riziku od siromaštva.

Daniel Radeta:

"Na taj način ne dovodite nas u situaciju da govorite kako smo protiv razvoja grada”, rekao je Radeta i naglasio kako KK Zadar nije učinio ništa da postigne bolju transparentnost stoga je klub vijećnika SDP-a protiv davanja 3 milijuna kuna KK Zadar."


Reci što misliš!