Kultura

KONZERVATOR SVJETSKOG GLASA

Prof. dr Pavuši Vežiću nagrada Zadarske županije za životno djelo

Prof. dr Pavuši Vežiću nagrada Zadarske županije za životno djelo
UNIZD

Nagrada Zadarske županije za životno djelo danas je za područje znanosti, obrazovanja, kulture, umjetnosti, prostornog i urbanističkog uređenja i zaštite spomenika kulture dodijeljena prof. dr. sc. Pavuši Vežiću, redovitom profesoru Sveučilišta u Zadru u miru.

Pavuša Vežić rođen je 18. kolovoza 1947. godine u Makarskoj. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je Povijest umjetnosti i Filozofiju.

Postdiplomski studij Zaštita i  revitalizacija graditeljskoga nasljeđa pohađao je u Splitu od 1977. do 1979. godine, a 1992. godine obranio je na Filozofskome fakultetu u Zadru magistarski rad pod naslovom Rotonda Sv. Trojstva u sklopu episkopalnoga kompleksa u Zadru. Godine 1994. na istome fakultetu obranio je disertaciju pod naslovom Episkopalni kompleks u Zadru.

Godine 1968. zaposlio se u redovitome radnom odnosu u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zadru. Tijekom konzervatorske karijere sudjelovao je u nizu manjih i većih konzervatorskih radova u Zadru  i na zadarskome području među kojima posebno treba istaknuti one na rotondi Sv. Trojstva (Sv. Donata), bazilici Sv. Tome, kući Nassis, utvrdi Citadela, bazilici Sv. Stjepana (Sv. Šime), na katedrali i njezinim aneksima.

Brojne konzervatorske zahvate obavio je na povijesnim građevinskim zdanjima diljem Zadarske županije. Od 1999. godine stalni je zaposlenik na Filozofskome fakultetu u Zadru. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora na Sveučilištu u Zadru izabran je 2003. godine, u zvanje redovitoga profesora 2008. godine, a u trajno zvanje redovitog profesora 2012. godine.

Do umirovljenja 1. siječnja 2017. godine Vežić je uspješno usmjeravao i kvalitetno podučavao brojne generacije studenata, današnje ugledne povjesničare umjetnosti. Bio je mentorom brojnih diplomskih te mentorom ili komentorom doktorskih radova.

Profesor dr. sc. Pavuša Vežić tijekom cijelog svog radnog vijeka ostvario je niz uspješnih (izbrisati) rezultata u očuvanju povijesne i kulturne baštine, na znanstveno-istraživačkom polju, u nastavnom i pedagoškom radu te u popularizaciji znanosti, što predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i očuvanju spomenika Zadarske županije.

Vodio je samostalno ili surađivao s kolegama na nizu projekata koji su pomogli da se sačuva integritet zadarske povijesne baštine te je bio sudionikom brojnih savjetodavnih vijeća. Dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1996. godine i godišnje nagrade Zadarske županije 2006. godine za knjigu Zadar na pragu kršćanstva.


Reci što misliš!