Događaji

2023./2024.

Biograd na Moru objavio konačnu listu dobitnika i dobitnica stipendija

Biograd na Moru objavio konačnu listu dobitnika i dobitnica stipendija
Vinko Pešić

Na službenoj stranici Grada Biograda na Moru objavljene su konačne liste za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 8/22.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini KLASA:604-01/23-02/01, URBROJ:2198-16-01-23-2 od 20. rujna 2023. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 27. studenoga 2023. godine, utvrđuje konačnu listu dobitnika i dobitnica stipendija Grada, kojabroji 48 studenata.

Lista je objavljena na službenoj stranici Biograda na Moru.


Reci što misliš!