Događaji

novi koncept igrališta

Vruljica postaje oaza za inkluzivnu igru

Vruljica postaje oaza za inkluzivnu igru

Na površini gradskog parka Vruljica niknut će višeosjetilni - senzorički park kao novi koncept igrališta na površini od približno 4.000m2 u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje.

Prva igrališta nastala su tek nedavno -  sredinom 19. stoljeća. Prema dostupnim podacima 1849. godine nastalo je prvo rekreativno igralište nazvano „Queens park“ u Manchesteru, no isto nije bilo namijenjeno djeci već odraslima i to za vježbanje na otvorenom. Od tada pa do danas igrališta su se značajno mijenjala, ne samo po izgledu već i njihovom sadržaju i namjeni.

Različitost dizajna, opremljenosti i samog smještaja igrališta danas je vidljiva u brojnim primjerima diljem svijeta: Sunden Sensory Playspace (Australia), Wormholt ParkTumbling Bay PlaygroundDiana Memorial Playground (Velika Britanija)Superkilen park (Copenhagen), Park de la Villette (Paris), Clemyjontori park (Washington), Heckscher playground (New York).

Učenje kroz igru zasigurno je najvažniji i neizostavni segment boravka djece na dječjim igralištima. Koliko je igra važna u razvoju svakog djeteta govore i brojna provedena istraživanja na ovu temu. Zašto?

Jer djeca kroz igru svakodnevno uče kreativno rješavati probleme, izražavati osjećaje i poštivati osjećaje drugih, razvijaju socijalne i relacijske vještine s obitelji, neovisnost i samopouzdanje u svoje sposobnosti, samopoštovanje te poštovanje drugih.

Ovakvi javni prostori upravo zato danas više nego ikad postaju prostori ne samo za rekreaciju i igru, nego i prostori s terapijskom i rehabilitacijskom funkcijom.

Višeosjetilni parkovi

Višeosjetilni park je prostor u kojem se nudi široka paleta doživljaja igre koji posredno utječu na kognitivni i socijalni razvoj, senzornu stimulaciju te finu i grubu motoriku djeteta.

Stanislaw Lem Garden of Experiences (Cracow), The Garden of Senses (Owinska/Pozan) i European Fairytale Centre Garden (Pacanow),  samo su neki od primjera višeosjetilnih parkova u Europi.  I svi imaju nešto zajedničko. U centar pozornosti stavljaju djetetov razvoj i učenje kroz igru u interakciji s drugima, i malima i onima malo većima, djece s razvojnim teškoćama i djece urednog razvoja.

Dobro dizajnirana višeosjetilna igrališta potiču učenje i druženje u zanimljivom i sigurnom okruženju.  Ljuljanje, okretanje i penjanje uče dijete kretnji, ravnoteži, snalaženju u prostoru. Poticajno okruženje omogućuje da dijete dolaskom u višeosjetilni park o problemima s kojima se susreće, svakog puta iznova, promišlja na drugačiji način koristeći paletu dostupnih igrala i opreme, ali i surađujući s drugom djecom koja u tom trenutku borave u parku.

Upravo ovo iskustveno učenje podupire djetetov razvoj i to:

  • kognitivni razvoj: kroz brojanje, veličine, razumijevanje razlike između tonućeg i plutajućeg, punog i praznog, kroz rješavanje problema i donošenje odluka kad dijete dobije materijale i samo smisli kako ih koristiti.
  • razvoj jezika: teme igrališta i igre dijete će koristiti za komunikaciju s drugima prisutnima na igralištu, bilo izražajnim ili opisnim jezikom.
  • emocionalni i socijalni razvoj: kroz promatranje i suradnju s drugima. Naučit će izraziti svoje osjećaje, dijeliti svoje ideje, ali i učiti razumijevati tuđe mišljenje.
  • motorički razvoj: učiti kako kontrolirati svoje tijelo i steći osjećaj za smjer i prostor.
  • kreativni razvoj: kroz uključivanje u prilike za izražavanje svoje kreativnosti kako bi izgradilo svoje samopoštovanje.

Višeosjetilni park u Vruljici

Upravo zato, na površini gradskog parka Vruljica niknut će višeosjetilni - senzorički park kao novi koncept igrališta na površini od približno 4.000,00 m2 u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje, prenosi ZadarTopcity stranica.

Ovaj pomno koncipiran prostor koji svojim elementima i sadržajem omogućava učenje kroz osjetila obuhvatit će igralište za najmlađu djecu koje se jednostavnim komunikacijskim putevima prilagođenim svim skupinama korisnika parka spaja sa središnjim dijelom u kojem će biti smještena igrala i oprema za djecu s teškoćama u razvoju te se dalje nastavlja do igrališta za stariju djecu.

Stavljanje djece s razvojnim teškoćama u samo središte zbivanja omogućava njihovo jednostavnije  uključivanje u igru s ostalim korisnicima parka. Učenje djece toleranciji, jednakosti i nediskriminaciji od malih nogu te prihvaćanje različitosti ključ je primjene riječi „inkluzija“ u stvarnom i svakodnevnom životu lokalne zajednice.  

I naš grad ovime se priključuje brojnim gradovima diljem svijeta, s osnovnim ciljem stvaranja sigurnih, uključivih, pristupačnih i zelenih javnih prostora za sve skupine našeg društva, koji su izgrađeni kako bi osigurali i stvarali mirno, inkluzivno i participativno društvo te promicali zajedničko življenje i socijalnu uključenost. 

O projektu:
 
Grad Zadar, u ulozi vodećeg partnera, sudjeluje u provedbi projekta pod nazivom „Inclusive Play“, koji je sufinanciran u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. - 2020. ukupne vrijednosti 948.203,25 EUR, od čega budžet Grada Zadra iznosi 394.563,00 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije uz stopu sufinanciranja 85% . Više informacija dostupno je ovdje.

Reci što misliš!