Događaji

mo brodarica

Sfinga kao turistička atrakcija: Grad Zadar planira urediti cijeli park

Sfinga kao turistička atrakcija: Grad Zadar planira urediti cijeli park

U MO Brodarica je prošle godine uređena plaža sa sunčalištem i dječjim igralištem, trenutno se radi na projektu RECOLOR, obnovi zadarske sfinge, koji je odobren za sufinanciranje upravo na 100. godišnjicu njenog nastanka 2018., a započeo početkom 2019. godine.

Gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima obišao je MO Brodarica. Predstavnici mjesnog odbora ukazali su na potrebe i zahtjeve stanovnika tog dijela grada, npr. uređenje prostora oko boćarskih terena za potrebe boćarskog kluba i ostalih građana koji se tamo rekreiraju.

U MO Brodarica je prošle godine uređena plaža sa sunčalištem i dječjim igralištem, trenutno se radi na projektu RECOLOR,  obnovi zadarske sfinge, koji je odobren za sufinanciranje upravo na 100. godišnjicu njenog nastanka 2018., a započeo početkom 2019. godine. Projektom su do sada izvršena arheološka iskopavanja oko skulpture sfinge. Izrađeni elaborat sadrži prijedlog konzervatorsko restauratorskih zahvata na skulpturi sfinge te služi i kao temelj za restauraciju skulpture sfinge koja će biti provedena u idućoj fazi projekta. U sljedećim godinama Grad Zadar će urediti cijeli park. Cilj projekta je unaprijediti potencijal kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika,  pa se radi na izradi karte koja će prikazati novu rutu koja će zadarskim gostima predlagati vožnju barkom do Brodarice te šetnju uz more do same sfinge.

Obišla se i Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, koja je jedna od većih škola u Hrvatskoj te su se razmatrale mogućnosti njenog proširenja. Do sada su  riješeni svi imovinsko-pravni poslovi, te će se  dodatno izvesti  zahvati na uređenju okoliša. U posljednje četiri godine u potpunosti je ugrađena nova rasvjeta u čitavoj školi, za što je utrošeno 2.9 milijuna kuna, uređen je  prostor za novu kuhinju i manju blagovaonicu tako da se program prehrane može provoditi i u toj školi, unatoč velikom broju učenika. Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta, tako se obnavljao krov dvorane matične škole, ali i područne škole Diklo.


Reci što misliš!