Događaji

#zadar

Napreduju radovi na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje

Napreduju radovi na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje

Radovi na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima donjim u punom su jeku.

Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje nalazi se na području eksploatacijskih polja tehničkog građevnog kamena Busišta, zapadno od naselja Biljane Donje (Grad Benkovac). Ukupna vrijednost radova na Centru iznosi 486 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega 76 posto sufinancira EU; 14 % Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10 posto vrijednosti projekta sufinanciraju suvlasnici tvrtke Eko: Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija.

Predviđeni rok dovršetka radova na izgradnji Centra je druga polovica 2022. godine.Ciljevi i očekivani rezultati projekta je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

Radove na projektiranju i izvođenju radova na CGO-u izvodi slovenska tvrtka Riko d.o.o. U tijeku je Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za CGO Biljane Donje i pretovarne stanice procijenjene vrijednosti 47.858.492,00 HRK (bez PDV-a).