Događaji

stanka sredinom srpnja

Napreduju radovi na projektu "Aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi"

Napreduju radovi na projektu

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GKML1) u naselju Mulo (Obala kneza Branimira), glavnim pravcima GK VR 2 i GK ML3 duž ulice Put Gospe od Zečeva, tlačnom cjevovodu Donja Draga i sekundarnom kanalu VR 2.6. u Škabrnjskoj ulici. U općini Vrsi do sad je asfaltirana dionica završenih radova na Obali kneza Branimira.

Na području grada Nina u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GK NIN 2) u ulici Jurja Barakovića i sekundarnom kanalizacijskom cjevovodu (Donji most SK 12). Radovi su u tijeku i na gravitacijskom kanalu u Dražnikovoj ulici (Zaton) i crpnoj stanici Rupe. Osim navedenih radova na gravitacijskim cjevovodima, izvode se arheološki radovi na lokalitetu Nin „Otočić“. Na području grada Nina, završeni su asfalterski radovi na ulicama: Put Petra Zoranića, Zatonskih težaka, Sridnji put i Dražnikova ulica (završeni dio radova).

Na području općine Privlaka u tijeku su radovi na lokaciji Bilotnjaka, odnosno dovršetak otvorenih radova na glavnim gravitacijskim i tlačnim cjevovodima te sekundarne kanalizacijske mreže. Također se izvode radovi na cjevovodima u Ulici Bartola Kašića, Ulici Put Mletka i županijskoj cesti ŽC 6273. U tijeku su radovi na morskom dijelu kopnenog ispusta podsustav Bilotnjak – podmorski ispust. Izvođač je asfaltirao ulicu Put Bilotnjaka i ulicu Put Bilotnjaka II te će asfaltirati završeni dio radova na Županijskoj cesti ŽC 6273.

U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda. Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Sredinom srpnja započinje ljetna stanka i izvođenje većine radova će se privremeno zaustaviti. Do početka ljetne stanke, Izvođač će nastojati u što većem opsegu asfaltirati dionice na kojima se trenutno odvijaju radovi ili su se radovi odvijali. Završetkom ljetne stanke, tijekom rujna, Izvođač će nastaviti s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama.


Reci što misliš!