Događaji

bitka za spas čuvene plaže

Tko ili što je uništilo raj na zemlji? Jedna od najljepših hrvatskih plaža Sakarun neprepoznatljiva!

"Lipo li je na lažini suvoj ležat" pjevao je Oliver u Galebu, ali lažina ili posejdonija, meka morska trava, nije svima jednako privlačna.

Zato se dugootočki Sakarun, bajkovita pješčana plaža, godinama čistila od morske trave. I zbog toga potpuno promijenila svoj izgled i izgubila pijesak!

Kako bi se spasila jedna od najljepših hrvatskih plaža - u planu je i ograničavanje broja posjetitelja.


Reci što misliš!