Događaji

odlikaši, prijavite se!

Grad Benkovac stipendira srednjoškolce i studente

Grad Benkovac stipendira srednjoškolce i studente

Grad Benkovac dodijelit će stipendije učenicima i studentima s područja Grada Benkovca za školsku (akademsku) 2019/2020. godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici upisani u srednjim školama, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Benkovca, čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Grada Benkovca i to: 

1. učenici prvog razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80.

2. učenici  viših razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Benkovca, čiji roditelji ili staratelji  imaju prebivalište na području Grada Benkovca, upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Pravo na stipendiju Grada Benkovca mogu ostvariti studenti koji su tijekom prethodnih školskih, odnosno akademskih godina ostvarili prosjek ocjena i broj ECTS bodova kako slijedi: 

a) za studente prve godine preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija:  
 - ukupan prosjek ocjena kroz srednjoškolsko obrazovanje najmanje 4,50 
 - ukupan prosjek ocjena kroz srednjoškolsko obrazovanje najmanje 4,00, za studente koji su upisali program za deficitarno zanimanje. 
 
b) za studente druge i treće godine preddiplomskih studija, te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija, studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija, te specijalističkih diplomskih stručnih studija: 
- najmanje 45 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne godine studija s prosjekom ocjena najmanje 3,00 

c) za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija, te specijalističkih diplomskih stručnih studija: 
- ukupno ostvarenih 180 ECTS bodova uz prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija najmanje 3,00 

Pravo na sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju i izvanredni studenti upisani na gore navedenim studijima koji nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina, s prebivalištem na području Grada Benkovca, a čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Grada Benkovca. 

Visina i broj stipendija koje će se dodijeliti učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019/2020. godinu utvrdit će se odlukom Gradonačelnika Grada Benkovca po završetku natječaja, a sukladno financijskim mogućnostima proračuna Grada Benkovca.

DETALJNIJE


Reci što misliš!