Događaji

aktivizam na zadarskim ulicama

Promocija knjige "Pobačaj - drama savjesti" na zadarskom Sveučilištu izaziva sve više reakcija

Promocija knjige

Anonimne aktivistkinje su noćas u Zadru provele akciju grafitiranja s porukama koje su reakcija na održavanje promocije knjige "Pobačaj - drama savjesti" na Zadarskom sveučilištu.

Kako je ova promocija dio kampanje za zabranu pobačaja, aktivistkinje su poručile "Nećemo natrag" uz simbol vješalice, koji predstavlja ilegalne i nesigurne pobačaje koji su ne tako davno bili ženska svakodnevica, te "Za sekularno sveučilište", čime su se direktno referirale na održavanje promocije i na način na koji Crkva i njoj bliske grupacije koriste svoju moć da bi nametnule dogme vezane uz pristup sigurnom i legalnom pobačaju kroz obrazovni sustav.

Nećemo natrag, nećemo dopustiti oduzimanje izborenih prava!

Zašto je predstavljanje knjige „Pobačaj - drama savjesti“ na Sveučilištu u Zadru problem:

1. Republika Hrvatska je po Ustavu demokratska i sekularna država.

2. Republika Hrvatska je osim Ustavom, pravno obvezana od 1992. godine osiguravati ravnopravnost žena potpisivanjem Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (prvi vatikanski ugovori su potpisani 1996. godine)

3. Zalaganje za ograničavanje slobode žena u odlučivanju o broju djece je diskriminacija žena, kršenje Konvencije i Ustava RH.

4. Ministarstvo obrazovanja kao državna institucija zakonski je obvezna ukloniti oblike diskriminacije žena u obrazovnom sustavu.

5. Sveučilište u Zadru kao javno i sekularno učilište zakonski je odgovorno za diskriminaciju žena u svojim prostorijama.

6. Sveučilište u Zadru zakonski odgovara Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Republici Hrvatskoj, ne Zadarskoj nadbiskupiji.

7. Rektorica, a ne zadarski nadbiskup zakonski upravlja Sveučilištem u Zadru.

8. Teološko-katehetski odjel kao dio Sveučilišta mora poštovati prava žena propisana zakonom.

9. Članovi/ice Sveučilišta u zadru kao znanstvenici i humanisti moraju odgovorno pristupati izrečenom i napisanom te poštivati ljudska prava.

10. Granice slobode govora su granice prava i sloboda drugih ljudi.

11. Knjiga „Pobačaj-drama savjesti“ promovira kršenje prava i sloboda žena.

12. Teološko-katehetski odjel organiziranjem predstavljanja knjige „Pobačaj-drama savjesti“ promovira kršenje prava i sloboda žena.

13. Zadarska nadbiskupija ima monopol nad Teološko-katehetskim odjelom Sveučilišta u zadru.

14. Teologija nije samo nauk crkve nego akademska znanost i zato otvorena za kritiku i pluralnost mišljenja.

15. Crkva ušutkava teologe i teologinje koji ne zagovaraju zabranu pobačaja.

16. Crkva monopolizira teologiju kao akademsku disciplinu.

17. Crkva kroz svoje političko djelovanje na kršenju prava i sloboda žena djeluje protuustavno.

18. Crkva kroz svoje političko djelovanje krši konvenciju o uklanjaju svih oblika diskriminacije žena.


Reci što misliš!