Događaji

Prezentacija međunarodnog treninga za trenere

Capoeira kao alat u radu s mladima s manje mogućnosti

Capoeira kao alat u radu s mladima s manje mogućnosti

Prezentacija će se održati u srijedu, 4. rujna, na Poljani Šime Budinića s početkom u 20:30 sati

Capoeira je afro-brazilska vještina u kojoj se isprepliću elementi borilačkih vještina, akrobatike, plesa i glazbe, kroz igru u nenasilnom okruženju. Nastala je fuzijom različitih kultura, a razvili su je afrički robovi u Brazilu kao izraz težnje za slobodom.

Njeni afrički korijeni i danas se manifestiraju kroz muziku, pokrete i simboliku u samoj igri.

Capoeira je cjelovita vještina koja uključuje elemente tjelesnog pokreta, igre, glazbe, kulture, povijesti i filozofije. U radu s djecom i mladima, a vodeći se principima capoeire koji se zasnivaju na poštovanju i nenasilju, te promicanju jedinstvenosti i različitosti svakog pojedinca, elementi capoeire koriste se kao pedagoški alat za socijalni i osobni razvoj, te izgradnju pozitivnog karaktera i interkulturalno učenje.

Zadar je domaćin međunarodnog treninga za trenere - instruktore capoeire koji u svom radu obuhvaćaju mlade s manje mogućnosti.

Naziv treninga je „Capoeira kao alat u radu s mladima s manje mogućnosti" i traje od 7 dana (od 31.8. do 6. 9. 2013) te je okupio 20 sudionika iz 5 zemalja: Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Češka i Austrija. Sudionici su osobe aktivne u radu s mladima iz capoeira organizacija koje kroz svoje aktivnosti obuhvaćaju mlade s manje mogućnosti.

Prezentacija će se održati u srijedu, 4. rujna, na Poljani Šime Budinića s početkom u 20:30 sati.

Organizator treninga je Udruga Capoeira Amazonas, u partnerstvu s organizacijama iz još 4 europske zemlje.

Cijeli projekt financiran je od Europske Komisije, u okviru programa Mladi na djelu.


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.