Događaji

Projekt Dragodid

"SOS Silba Off Season": Obnova suhozida i sadnja kapara

Započele su aktivnosti projekta SOS Silba Off Season, a prva od njih je radionica izgradnje suhozida i sadnja kapara.

Akciju predvodi udruga DRAGODID i gosp. Ratko Kovačević, koji je cijeli svoj život posvetio kaparu, ovoj predivnoj Mediteranskoj biljci koju je teško uzgojiti, a gosp. Kovačević će prenijeti svoje znanje i iskustvo u sadnji, uzgoju i kultiviranju kapara zainteresiranima.

Projekt Dragodid je inicijativa fokusirana na proučavanje i primjenu tehnika, materijala i struktura predajnog (narodnog, tradicijskog) graditeljstva na našem kršu.

Ishodište projekta je selo Dragodid na otoku Visu, a glavne aktivnosti su organizacija suhozidnih graditeljskih radionica i popularizacija suhozidne tehnike gradnje.

Voditelj radionice suhozida je Miran Križanić.

SILBA ENVIRONMENT ART zamišljena je kao umjetnički comunity servis koji organizira umjetničko – ekološke radionice, umjetničke kolonije i rezidencijalne boravke izvan ljetne sezone, festival Silbensko kulturno ljeto u sezoni, radionice, edukacije, akcije, projekcije filmova, video i ostalih multimedijalnih radova tijekom cijele godine, te nudi logističku i organizacijsku pomoć svima onima koji žele doći na Silbu i u njoj i zbog nje stvarati ili pomoći u različitim umjetničko – ekološkim akcijama.

 


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.