Biznis

17. studenoga

Biograd na Moru poziva poduzetnike u poduzetnički inkubator

Biograd na Moru poziva poduzetnike u poduzetnički inkubator
BnM

Na službenoj stranici Biograda na Moru nalazi se Javni poziv za prijem poduzetnika u poduzetnički inkubator Grada. U zakup se daju 2 poslovna prostora za one koji udovoljavaju kriterijima


Prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stanici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), poštom preporučenom pošiljkom ili osobno predajom u pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
„Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u
Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru“ – NE OTVARATI                      
Predmet Javnoga poziva je davanje na korištenje (zakup) poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru kojim upravlja Grad: 

  • Uredski prostor 11    33,50 m2     II. kat, 
  • Uredski prostor 12     35,21 m2     II. kat

Kriterije za primanje u poduzetnički inkubator, pronaći ćete na službenoj stranici Grada Biograda na Moru.


Reci što misliš!