Biznis

evo prilike!

OB Zadar raspisala natječaj za prijam četiri pripravnika

OB Zadar raspisala natječaj za prijam četiri pripravnika
Dino Stanin/PIXSELL

Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., raspisao je natječaj za prijam bolničkog osoblja na pripravnički staž.

Natječaj je raspisan za prijam na pripravnički staž na poziciji medicinska sestra/tehničar (m/ž) i to za četiri izvršitelja.

Uvjet je  završena medicinska škola - smjer medicinska sestra/tehničar, SSS.

Kandidati koji se natječu za prijam uz zamolbu trebaju priložiti sljedeće:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome)
- presliku svjedodžbi od 1. do 4. razreda za SSS, prijepis ocjena za VŠS
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
- presliku odobrenja za samostalni rad (za kandidate koji je imaju)
- uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom staž
- uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja (8. studenog) na adresu: 

Opća bolnica Zadar 
Bože Peričića 5
23000 Zadar 

s naznakom: «Za natječaj — pripravnički staž, radno mjesto za koje se natječu»


Reci što misliš!