Biznis

dodjela potpora malom gospodarstvu

Mali zadarski poduzetnici mogu ostvariti i do 55 tisuća kuna potpore

Mali zadarski poduzetnici mogu ostvariti i do 55 tisuća kuna potpore
Designed by Jannoon028 / Freepik

Grad Zadar objavio je javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te  J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),
-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,
-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava,
-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,
-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti, 
-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnom razdoblju.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podrška izvoznom poslovanju poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te poticanje poduzetnika početnika.

U gradskom je proračunu za ovu namjenu osiguran iznos od 500.000,00 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti je 55.000,00 kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 4. studenog.


Reci što misliš!