Biznis

#posao

Opća bolnica Zadar u dva natječaja traži 19 novih djelatnika

Opća bolnica Zadar u dva natječaja traži 19 novih djelatnika
Dino Stanin/PIXSELL

Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina u srijedu, 7. kolovoza te u petak, 9. kolovoza 2019. objavio je javne natječaje za prijem novih djelatnika.

U Javnom natječaju objavljenom 7. kolovoza traže se:

Četiri (4) medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom (SSS) te položenim stručnim ispitom i važećim odoborenjem za samostalni rad.

Također na određeno vrijeme traže se dva (2) prvostupnika sestrinstva sa višom stručnom spremom (VŠS) te položenim stručnim ispitom i važećim odoborenjem za samostalni rad.

Na određeno vrijeme prima se i jedan (1) administrativni referent sa SSS ekonomskog ili upravno pravnog smjera.

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme traže se i dvije (2) spremačice sa završenom osnovnom školom i 1 godinom radnog iskustva.

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme traže se i dva (2) pomoćna radnika sa završenom osnovnom školom NSS.

Na neodređeno vrijeme prima se jedan (1) vozač/dostavljač sa završenom osvnom školom i položenim ispitom B i C kategorije.

U Javnom natječaju objavljenom 9. kolovoza traže se:

Na neodređeno vrijeme primaju se četiri (4) medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom (SSS) te položenim stručnim ispitom i važećim odoborenjem za samostalni rad.

Također na neodređeno vrijeme traži se jedan (1) prvostupnika sestrinstva sa višom stručnom spremom (VŠS) te položenim stručnim ispitom i važećim odoborenjem za samostalni rad.

Na neodređeno vrijeme prima se i jedan (1) kuhar, uvjet SSS kuharski smjer.

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme traži se i jedan (1) pomoćni radnik sa završenom osnovnom školom NSS.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 dana od objave svakog pojedinačnog javnog natječaja u Narodnim novinama.


Reci što misliš!