Biznis

zaključci s konferencije delimar

Nova regulativa nužna za razvoj marina

Nova regulativa nužna za razvoj marina

Donosimo zaključke s konferencije Razvoj suvremenog pravnog i osiguravateljskog režima za hrvatske marine: unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR).

„Važno nam je da i šira javnost  bude upoznata sa životom naših marina jer u njima se događa sve ono što se događa i u jednom malom mjestu, kao u životu, a uvođenje pravnih pravila 'igre' pomoći će svima nama, uključujući i državu, da se konačno možemo posvetiti biznisu“, rekao je predsjednik Udruženja hrvatskih marina HGK Sean Lisjak na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kojom je obilježen završetak znanstvenog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osiguravateljskog režima za hrvatske marine: unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR).

„Ovakve bi se konferencije trebale održavati barem jednom godišnje jer je ovo vrlo kompleksno područje ne samo u Hrvatskoj nego i Europi. Akademija je uvijek otvorena za svaki vid suradnje, i na nacionalnoj i na internacionalnoj razini. Važno je dovesti naš pravni sustav na razinu na kojoj treba biti“, rekao je potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te predsjednik Znanstvenog vijeća Jakša Barbić.

Projektom je istražen i ispitan pravni okvir za osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj. Istraživanje je obuhvatilo i poredbenopravnu analizu svih izvora prava u Hrvatskoj i drugih pomorskih zemalja te uobičajenih uvjeta poslovanja marina u Europi.

Predložena su rješenja za unaprjeđenje pravnog okvira za marine uključujući modele ugovora i općih uvjeta osiguranja. Sve je to učinjeno radi konsolidacije relevantnih propisa i razjašnjenja dvojbenih pravnih pitanja te ujednačenja sudske i poslovne prakse.

Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture kapetan Siniša Orlić istaknuo je tri zakona koje je resorno ministarstvo poslalo u Sabor, a riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o lučkim kapetanijama, novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se želi podići konkurentnost pomorskoga gospodarstva, digitalizacija pomorskog sudstva, razina sigurnosti plovidbe i zaštite mora te učinkovito upravljanje pomorskim dobrom.

Glavni tajnik u Ministarstvu turizma Ivo Bašić, uz isticanje važnosti nautičkog turizma u cjelokupnoj turističkoj ponudi Hrvatske, rekao kako je ovo istraživanje iznimno važno jer je intelektualni kapital osnovni resurs za razvoj i glavni temelj za inovativnost te da vjeruje kako će pridonijeti snažnijem razvoju turizma.

 


Reci što misliš!