Politika

Stranka za zadar bez

GIP zbog nedovoljnog broja valjanih potpisa odbilo kandidature Denisa Brukete i Elene Galac

GIP zbog nedovoljnog broja valjanih potpisa odbilo kandidature Denisa Brukete i Elene Galac
Diadora TV

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zadra odbilo je kandidaturu kandidata za gradonačelnika Grada Zadra Denisa Brukete iz Zadra i njegove zamjenice Elene Galac iz Zadra.

Obrazloženje Gradskog izbornog povjerenstva

Predlagatelj Stranka Za Zadar podnijela je kandidaturu za gradonačelnika Grada Zadra za Denisa Bruketu iz Zadra i njegovu zamjenicu Elenu Galac iz Zadra.

Kandidaturi su priloženi obrasci s 1.319 potpisa birača s njihovim podacima. Od tako dostavljenih potpisa kojih je bilo potrebno navesti s njihovim podacima u skladu s odredbom čl. 10 st. 4 u svezi s č1.2 st.2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", broj 144/12, 122/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), utvrdeno je 1.168 valjanih potpisa birača s ispravnim podacima, dok preostali dostavljeni podaci uz potpise nisu bili ispravni (zbog neispravnih identifikacijskih podataka, neodgovarajućeg boravišta ili duplih potpisa birača).

Kako je odredbom č1.12 st. alineja 10 Zakona o lokanim izborima propisano da je za pravovaljanost kandidature prijedloga stanke za izbor gradonačelnika Grada Zadra i njegovog zamjenika potrebno prikupiti najmanje 1.200 potpisa birača s njihovim podacima u jedinicama s više od 60 000 - 100 000 stanovnika.

To ovo povjerenstvo postupaju temeljem odredbe članka 22 Zakona o lokalnih izborima u postupku utvrdivanja pravovaljanosti kandidature utvrduje da kandidatura Denisa Brukete za gradonačelnika Grada Zadra i Elene Galac za njegovu zamjenicu nije pravovaljana, te je istu valjalo odbiti.


Reci što misliš!