Politika

vrijedni 135 milijuna kuna

Evo koje je ugovore premijer Plenković uručio zadarskom gradonačelniku

Evo koje je ugovore premijer Plenković uručio zadarskom gradonačelniku

Predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković u pratnji ministra za regionalni razvoj i fondove EU Marka Pavića i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića te ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislava Petrica uručio je danas u Zadru ugovore za EU projekte vrijedne 135 milijuna kuna.

Radi se o dodjeli bespovratnih sredstava za 4 razvojna projekta Urbanog područja Zadar u sklopu ITU mehanizma iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“.

Premijer Plenković u radnom posjetu Zadru Premijer Plenković u radnom posjetu Zadru

Grad Zadar dobio je europska sredstva za projekt Izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I i za projekt Razvoja i implementacije inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcije prometnice s prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, a ugovore za navedene projekte preuzeo je gradonačelnik, Branko Dukić.

Bespovratna sredstva EU dobili su i Sveučilište u Zadru za projekt obnove stare Tehničke škole pod nazivom Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće, te zadarski Centar za podvodnu arheologiju za projekt Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru. Ugovore su primili rektorica sveučilišta, prof. dr. sc. Dijana Vican i ravnatelj Centra, Mladen Pešić.

Ugovor za novi poduzetnički inkubator do kraja lipnja

Uz ova četiri projekta u završnoj fazi obrade nalazi se i peti strateški projekt izgradnje novog poduzetničkog inkubatora, za kojeg se ugovor očekuje do kraja lipnja, a čime su sredstva dodijeljena za ITU instrument Gradu Zadru iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija u potpunosti ugovorena te sada preostaje provedba ovih projekata koji će se realizirati na području grada u sljedeće dvije godine. Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi više od 160 milijuna kuna, od čega je 85% sredstava sufinancirano sredstvima EU.  

Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I

Iz specifičnog cilja “Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ financira se strateški projekti Grada Zadra "Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I” u vrijednosti 35.307.363,46 kn (bespovratna sredstva 28.272.000,00 kn).

Projektom se predviđa izgradnja i stavljanje u funkciju prve faze komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju šireg područja Zadra i Zadarske županije. Projekt će rezultirati izgrađenom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Crno, ukupne površine 41.521.21 m2 čime će se aktivirati ukupno 243.824,36 m2 površine zone i čime će se stvoriti uvjeti za privlačenje investitora u zonu.

Svrha stavljanja u funkciju poduzetničke zone Crno je poticanje razvoja novih proizvoda i tehnologija kojim će se osigurati dinamičan gospodarski rast Zadra. Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što u konačnici treba rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra.

Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice s prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru

Grad Zadar nositelj je i strateškog projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice s prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“ vrijednosti 35.083.931,15 kn. (bespovratna sredstva 26.698.048,51 kn) odobrenog u sklopu specifičnog cilja Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. 

Projekt ima za cilj uspostavu novog, unaprijeđenog prometnog režima koji će proizvesti dugotrajne učinke  na cjeloviti prometni sustav grada, budući da se rekonstruira i proširuje na 4 trake (sada su dvije) ključna gradska prometna transverzala, ulica F. Tuđmana, koja je trenutno najopterećenija gradska prometnica koja usporava kompletan prometni tok grada, te istodobno ugrađuju, do sada nepostojeći sustavi prioritizacije autobusnog prijevoza u vidu posebne trake s prioritetom za javni prijevoz-autobuse, te uvodi biciklistička staza koja na tom pravcu ne postoji, a čime će se povezati nova staza s postojećom stazom od ul. Ante Starčevića, preko Tuđmanove (sada ne postoji), prema Ninu, što jedan veliki dio grada i važan prometni pravac (istok-zapad grada) spaja u novi važan koridor biciklističke staze.

Nadalje, novo infrastrukturno rješenje i organizacija prometa dodatno se pospješuju ITS-om odnosno sustavom praćenja i kontrole prometa, boljeg informiranja vozača te prioritizacije vozila javnog prijevoza na raskrižjima (sustav prepoznaje autobuse te ih prioritetno propušta)

Svrha ITS-a u urbanoj sredini je uspostavljanje dinamičnog prometnog menadžmenta s ciljem osiguranja najbolje moguće mobilnosti u realnom vremenu. ITS obuhvaća kontrolu semafora, pružanje informacija sudionicima prometa putem sustava info displeja, kontrola ulazaka i izlazaka u zone ograničenog prometa, upravljanje i organizacija javnog prijevoza, upravljanja parkingom, kao i intermodalni transport.

Projekt rekonstrukcije zgrade bivše Tehničke škole - “Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće”

Sveučilište u Zadru nositelj je projekta "Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće” vrijednosti 34.348.000,00 kn (bespovratna sredstva 26.000.000,00 kn)  odobrenog u sklopu specifičnog cilja  “Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja)“.

Projekt se odnosi na revitalizaciju zgrade stare Tehničke škole čime se rješava problem nedostatnih prostornih mogućnosti Sveučilišta u Zadru namijenjenih visokom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu.

Opsežnim i sveobuhvatnim građevinskim zahvatima predviđenim projektom, postojeća brownfield lokacija koja se nalazi unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Zadra (Z-3409) i zbog svog lošeg stanja predstavlja neposrednu opasnost za prolaznike te zapuštenim izgledom narušava turističko atrakcijske vrijednosti stare gradske jezgre, revitalizirat će se i pretvoriti u vrijedan nastavni i znanstveno-istraživački resurs visokog obrazovanja, na korist studenata, znanstvenika, djelatnika Sveučilišta i cijelog stanovništva gravitirajućeg područja.

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

U sklopu specifičnog cilja 6c1 “ Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“  financira se projekt "Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru” vrijednosti 29.985.487,36 kn (bespovratna sredstva: 25.487.664,25 kn), a čiji je nositelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju.

Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Obnovom bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru planira se obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2. GProjektom će se  urediti višenamjenski prostor za seminare, predavanja, koncerte i sl., te stalni prezentacijski i privremeni izložbeni prostor s eksponatima (prostor bivše crkve), uredske prostorije za zaposlenike MCPA i nove djelatnike (dio nekadašnjeg samostana), dormitorij za goste MCPA (na lokaciji nekadašnje dvorišne zgrade uz ul. B. Bersa), te u prostorima prijemne zgrade predviđeno je uređenje prostora namijenjenoga potrebama prijema, suvenirnice i knjižara novonastalog kompleksa MCPA (mala južna uglovna zgrada), te prostor Izložbenog paviljona namijenjen održavanju edukativnih i znanstvenih demonstrativnih radionica.

Projekt izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Projekt izgradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora vrijednosti 24.539.231,54 kn (bespovratna sredstva 18.357.658,26 kn) prijavitelja Inovativnog Zadra provodi se u partnerstvu s Gradom Zadrom na području Bilog Briga, preciznije na parceli nekoliko stotina metara sjevernije od bivšeg Mercatora, a sada Super Konzuma.

Novi poduzetnički inkubator planiran je na dvije etaže s ukupno 2.000 m2, te brojnim prostornim mogućnostima za buduće poduzetnike koji će koristiti prostorije inkubatora, poput velikog coworking prostora u prizemlju zgrade, kabina za neometane telefonske pozive, soba za sastanke, konferencijske dvorane kapaciteta 100 mjesta,  caffe bara, te ukupno 100 radnih mjesta u uredskim i open space prostorima. Svi navedeni sadržaji uskoro će postati dom za brojne poduzetnike i start-upe s područja grada, koji će sada uz pune kapacitete postojećeg poduzetničkog inkubatora InZad te COIN coworking prostora, dobiti mogućnost za rast i razvoj kroz program novog specijaliziranog poduzetničkog inkubatora.


Reci što misliš!