Politika

oni bi u živo

I biogradski se vijećnici protive elektroničkoj sjednici GV

I biogradski se vijećnici protive elektroničkoj sjednici GV
Dino Stanin/PIXSELL

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru: Ante Fuzul, Slavica Jeličić, Ratko Krstinić, Krsto Milačić protive se elektroničkom načinu održavanja 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na moru zakazane za 14. svibnja 2020. godine.

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru predlažemo održavanje redovne sjednice u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. svibnja 2020. godine u 8.00 sati, bez potrebe dostavljanja materijala, već samo poziva na istu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru zakazao je elektronsku sjednicu za 14. svibnja 2020. pozivajući se na Uputu Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114. URBROJ: 515-05-02- 01/1-20-1. Zagreb, 13. ožujka 2020. Međutim, Vlada RH je na svojoj sjednici donijela oluku o ukidanja dijela mjera donesenih zbog COVID-19 na način su se od 11. svibnja 2020: 

• otvorili ugostiteljski objekti, 
• otvorile škole, 
• održavaju se mise u sakralnim objektima, 
• otvorili su se trgovački centri 
• a u slučaju održavanja izbora nema nikakvih ograničenja, (Profesor Capak je izjavio da i osobe u izolaciji zbog sumnje u zarazu na COVID-19 mogu s maskom izaći na izbore.) 

Nadalje, želimo istaknuti da ni Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) nije propisao mogućnost održavanja elektroničkih sjednica, već samo njihovo sazivanje. Ministarstvo uprave je dalo uputu da se elektronske sjednice mogu održavati samo iznimno radi donošenja odluka koje ne trpe odgodu. U današnjem dnevnom redu, svega jedna točka dnevnog reda je hitna, ali je ona napisana protivno odredbi članka 43. Zakona o proračunu (NN 87/07, 136/12, 15/15) te istu mora donijeti gradonačelnik, a ukoliko se stanje ne popravi mora dati Gradskom vijeću na usvajanje rebalans proračuna. 

Slijedom navedenog smatramo da nema ni razloga za održavanjem elektroničke sjednice, već tražimo održavanje sjednice u primjerenom prostoru sukladno Poslovniku Gradskog vijeća. 

Sjednice sazvane protivno odredbama Poslovnika je nezakonita, a akti doneseni na tako održanoj sjednici ništetni. Iz tog razloga u radu elektroničke sjednice nećemo sudjelovati. 


Reci što misliš!