Politika

niz konkretnih mjera

Stranke Zadarskog bloka potpisale deklaraciju o zajedničkoj borbi protiv nasilja

Stranke Zadarskog bloka potpisale deklaraciju o zajedničkoj borbi protiv nasilja
hrt

U četvrtak, 7. studenoga, u prostorijama HSS-a Zadar, predstavnici stranaka koalicije Zadarski blok potpisali su Deklaraciju o zajedničkoj borbi protiv nasilja.

Predstavnici Akcije mladih, HSLS-a, HSS-a i Most-a svojim su potpisom definirali nasilje kao jedan od najvećih problema u gradu Zadru te se obvezali na djelovanje protiv te društvene pojave kada budu dionici vlasti.

Deklaracija predstavlja niz konkretnih mjera čiji je cilj borba protiv nasilja i ispravak percepcije Zadra kao nasilnog grada. Iz želje da damo svoj maksimalni doprinos te sačuvamo dostojanstvo Zadra i njegovih građanki i građana, okupili smo se oko ovog dokumenta.

Kao poseban problem Deklaracija navodi strukturalno nasilje, pojam koji označava nedjelovanje, odnosno neefikasno djelovanje vlasti, što rezultira još većom pojavom nasilja.

- Smatramo da vlast treba aktivno sudjelovati u promociji pacifizma i tolerancije, a to može činiti jasnom osudom nasilja, ulaganjem u promociju mira i suživota, aktivnim programima prevencije nasilja te sprječavanjem zapošljavanja osoba osuđenih za nasilje u gradskoj upravi i pravnim subjektima u vlasništvu Grada.

Lokalna vlast mora osigurati infrastrukturu civilnim organizacijama koje se bave borbom protiv nasilja i pomoći žrtvama nasilja te razviti suradnju sa državnim institucijama kako bi osigurala kvalitetnu sigurnosnu mrežu. Također, smatramo kako borbu protiv nasilja treba adekvatno valorizirati, a predlažemo i javno priznanje posvećeno toj temi, poručuju potpisnici Deklaracije.

Također, Deklaracija definira političko i ekonomsko nasilje kao goruće probleme. Stranke potpisnice ekonomsku slobodu smatraju još jednom od primarnih sloboda te osuđuju svakoga tko koristi poziciju moći kako bi politički uvjetovao nečiju ekonomsku slobodu.

- Smatramo da je nedopustivo uvjetovanje slobode glasovanja, kao i da je potrebno transparentno upravljati gradskim financijama kako bi se otklonile bilo kakve mogućnosti ekonomskih pritisaka, a to se odnosi na sve stavke proračuna, a naročito na financiranje javnih medija.

Stranke se zalažu za transparentne javne natječaje, te javnu objavu tih rezultata i to u svrhu sprječavanja ekonomsko-političkog nasilja u svrhu ucjena radnim mjestom. Ističemo da je zapošljavanje po političkom ključu jedan od glavnim problema i kočnica u razvoju našega društva, te stranke potpisnice jasno i nedvosmisleno osuđuju političko zapošljavanje.

Zadarski blok ustrajat će na usvajanju ove Deklaracije na razini grada i županije te će isto predložiti predstavničkim tijelima lokalne samouprave.


Reci što misliš!