Politika

nedjelja, 10. studenog

Biraju se članovi vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba

Biraju se članovi vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba
TZ Silba

Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba, koja je stupila na snagu danom objave u Glasniku Grada Zadra, 7. listopada 2019.

Izbori će se održati u nedjelju 10. studenog 2019. 

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35., soba broj 21.

Članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

1. Jadranka Nižić - Peroš, za predsjednicu
2. Hrvoje Visković, za zamjenika predsjednice
3. Danijela Števanja, za članicu
4. Nediljka Dereta, za članicu
5. Ana Markač, za članicu
6. Ana Mišlov, za članicu

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti na www.grad-zadar.hr ili u Izbornom povjerenstvu za mjesne odbora Grada Zadra.

Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 21. listopada 2019.  do 24:00 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra.

Category: 1641 - 1641

Reci što misliš!