Kultura

zadarski autor

Bilosnić u svjetskoj pjesničkoj antologiji 2023.

Bilosnić u svjetskoj pjesničkoj antologiji 2023.

Ovih dana objavljena je Svjetska umjetnička i pjesnička antologija 2023. godine, u kojoj se, među dvadeset autora iz svijeta (Francuska, Rumunjska, Togo-Gabon, Peru, Španjolska, Kanada, Velika Britanija…), našlo i ime zadarskog književnika Tomislava Marijana Bilosnića.

Antologija je tiskana u biblioteci višejezičnog međunarodnog časopisa „Orizont Literar Contemporan“, kojeg u Rumunjskoj (Bukurešt) uređuje književnik Daniel Dragomirescu, dok je antologiju uredila i pjesme za nju izabrala francuska pjesnikinja Noëlle Arnoult, koja živi u Dijonu. 

Pjesme zastupljenih pjesnika u Antologiji objavljene su višejezično, a uz fotografije autora donijet je i životopis svakog od zastupljenih pjesnika.

Tomislav Marijan Bilosnić je zastupljen pjesmama iz svoje zbirke „Havana blues“, u prijevodu na francuski i španjolski jezik. Pjesme na francuski prevela je Noëlle Arnoult, a na španjolski Željka Lovrenčić.