Kultura

Javna sociologija

Zašto Dalmatinci najnegativnije doživljavaju azilante?

Zašto Dalmatinci najnegativnije doživljavaju azilante?
Boris Kačan

U četvrtak 25. travnja s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar dr. sc. Margareta Gregurović (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) održat će javno predavanje pod naslovom „Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: razlikuje li se Dalmacija od ostatka Hrvatske?“.

Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija“ u organizaciji Odjela za sociologiju.

Na koji se način lokalne zajednice uspijevaju nositi s prihvatom i integracijom pristiglih azilanata pokušalo se utvrditi istraživanjem u okviru projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Empirijsko istraživanje je provedeno 2018. godine u dvije etape: prva se odnosi na anketno istraživanje (N = 1272), a druga na polustrukturirane intervjue i fokusne grupe provedene s 253 sudionika.

Istraživanje je provedeno u 30 lokalnih zajednica koje imaju ili bi uskoro mogle imati iskustvo s doseljavanjem azilanata, a koje su grupirane u četiri regije: istočnu, središnju i sjeverozapadnu, primorsku i istarsku te dalmatinsku.

Analize podataka pokazuju da su sudionici u prosjeku neutralni u svojim stavovima prema azilantima, procjeni promjena u zajednici te izražavanju spremnosti na pomaganje azilantima.

Sudionici su u prosjeku najskloniji prihvatiti azilante kao kolege na poslu i kao susjede te smatraju da bi najbolje bilo da se azilanti integriraju u društvo, odnosno da uz zadržavanje vlastite kulture prihvate i kulturu domaćina.

Sudionici iz dalmatinske regije najnegativnije doživljavaju azilante. Potom slijede sudionici iz istočne, središnje i sjeverozapadne te na kraju iz primorske i istarske u kojima su ovi stavovi pozitivniji.

Rezultati upućuju na brojne izazove s kojima se lokalne zajednice susreću u procesu integracije izbjeglica te u radu na uspostavljanju odnosa između domaćeg stanovništva i novouseljenih azilanata.

Category: 1625 - 1625

Reci što misliš!