Događaji

u code hubu

Predavanje Marije Špaleta na temu "Motivacija ovisnika za liječenje"

Predavanje Marije Špaleta na temu

U Mjesecu borbe protiv ovisnosti (15.11. - 15.12.) Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“ i Grad Zadar nastavljaju s provedbom ciklusa edukacija pod nazivom ''Tu sam za tebe!'' te organiziraju predavanje na temu "Motivacija ovisnika za liječenje"

Predavanje će se održati u srijedu, 30. studenog 2022. godine, s početkom u 14:00 sati, u prostoru CODE HUB-a Sveučilišta u Zadru.

Edukacija je prije svega namijenjena zaposlenicima i volonterima Udruge Nada,
volonterima i/ili zaposlenicima ostalih organizacija civilnog društva, volonterima i svima
koji rade ili dolaze u kontakt s ovisnicima. Nadalje, edukacija je korisna i stručnjacima
centra za socijalnu skrb i ostalih javnih službi s ciljem jačanja kapaciteta za rad s
ovisnicima, građanima i široj zainteresiranoj javnosti.

Predavanje će održati Marija Špaleta, magistra pedagogije, specijalizantica
Transakcijske analize-smjer psihoterapija. Studij jednopredmetne pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme fakulteta volontirala je i radila na
programima prevencije poremećaja u ponašanju kod djece i mladih. Nakon završenog
staža u jednoj osnovnoj školi, počinje opet volontirati, a potom i raditi gdje sad obavlja
posao voditeljice Volonterskog centra Zadar.

Završila je četverogodišnju naprednu edukaciju Transakcijske analize – smjer psihoterapija pri Centru Proventus u Zagrebu u sklopu koje su obrađene i teme ovisnosti. Posljednje četiri godine radi s klijentima u privatnoj praksi. Unutar prakse susretala se i s ovisničkim ponašanjima kao temama terapije i ovoj temi će pristupiti objašnjavajući ista kroz koncepte Transakcijske analize (ego stanja, transakcije, psihološke igre...) i načine na koje možemo dati podršku osobama koje su se odlučile na liječenje.

 


Reci što misliš!