Događaji

projekt JEKA

Zadrani su rekli svoje: 80% smatra da bi Grad trebao osmisliti strategiju održive urbanizacije

Zadrani su rekli svoje: 80% smatra da bi Grad trebao osmisliti strategiju održive urbanizacije
Dino Stanin/PIXSELL

U sklopu projekta „JEKA – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju“ kroz lokalnu kampanju „Stablo i čovjek“ od 26. listopada 2022. do 19. studenog 2022. proveden je online anketni upitnik pod nazivom Koliko je tebi Zadar zelen?. Ukupno je zaprimljen 671 odgovor.

Upitnik je za cilj imao dobivanje uvida u razmišljanja i potrebe što većeg broja građana koji se svakodnevno susreću s različitim izazovima u gradu Zadru, posebice po pitanju prostornog uređenja i promjenama u prostoru koje donosi ubrzana urbanizacija, stanja gradskog zelenila, njegovog upravljanja te krajobrazom. 

- Izradi upitnika svojim su volonterskim angažmanom uvelike pridonijeli student i studentica Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru u sklopu kolegija u području ekološke psihologije: Mateo Tomišić i  Patricia Zorić te im se ovim putem zahvaljujemo na suradnji, poručuju iz Eko-Zadra.

Broj odgovora u online anketi limitiran je na 1 odgovor po vlasniku e-mail adrese. Anketa je bila namijenjena svim zainteresiranim građankama i građanima grada Zadra, a sudjelovanje  je bilo dobrovoljno i anonimno. 

Kratko o rezultatima anketnog upitnika

Na pitanja otvorenog tipa, odnosno na ona pitanja na koja nisu ponuđeni odgovori, prikupljen je velik broj odgovora koje nažalost nismo mogli u cijelosti prikazati u rezultatima. Stoga su izdvojeni neki koji su smatrani najrelevantnijima za temu  stanja gradskog zelenila, njegovog upravljanja i prostornog planiranja.

- Odgovori građana su u skladu s očekivanjima i iznimno smo zahvalni građankama i građanima grada Zadra koji su ispunili upitnik i potrudili se pružiti opširne odgovore na ponuđena pitanja, dodali su. 

Čak 575 odnosno 85.7 % ispitanika se u potpunosti slaže da novoizgrađene stambene zgrade i naselja u Zadru nemaju dovoljno zelenih površina, dok 79.6 % smatra da bi Grad Zadar trebao osmisliti strategiju održive urbanizacije grada kojom će se ograničiti gradnja na postojećim (preostalim) livadama i drugim zelenim površinama. 

Kada smo upitali ispitanike smatraju li da se dvostruki drvored kostela (fafarikula) u ulici Put Dikla trebao očuvati prilikom eventualnih rekonstrukcija prometnice, 98,1 % građana se složilo da drvored treba očuvati. Nadalje, 88,1 % odnosno 591 ispitanik smatra da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Zadra trenutno propisanih 20 % zelene površine unutar građevinske čestice trebalo povećati na barem 30 %, dok 86.1 % odnosno 578 ispitanika smatra da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama PPU-a grada Zadra trebalo preciznije definirati elemente zelenih površina. 

Osim toga, po pitanju regulacije gradnje stambenih i drugih objekata na prostoru grada Zadra, 78.1 % građana smatra da treba povećati ograničenja i postrožiti mogućnost gradnje. 

Najveći broj ispitanika odgovorio je da stanuje/ili je stanovao na Voštarnici 81 (12.1 %), slijede Brodarica  51 (7.6 %), Bili Brig 48 (7.2 %), Maslina 40 (6%) i Smiljevac 40 (6%). 59,9 % ispitanika odnosno 402 odgovorilo je da se obično (najčešće) gradom kreće automobilom, 58 % odnosno 389 se gradom najčešće kreće pješice, zatim 25 % biciklom odnosno 168. 

Rezultati ankete će biti iskorišteni u svrhu izrade zagovaračkog dokumenta koji će biti dostavljen Gradu Zadru u svrhu prijedloga i komentara na Prostorni plan uređenja grada Zadra koji je najavljen za 2023. godinu. 

Više o rezultatima možete pročitati na web stranici udruge “Eko-Zadar” na sljedećoj poveznici: https://ekozadar.hr/11440-2/

Kampanja je financirana iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a). Projekt JEKA! je podržan sa € 149.850,00 EUR-a financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge ”Eko-Zadar” i ne odražava nužno stavove država donatorica, Upravitelja Fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


Reci što misliš!