Događaji

izmjene i dopune dpu-a

Aqua–park, ugostiteljski sadržaji, bazen - na javnom uvidu uređenje Punta Skale

Aqua–park, ugostiteljski sadržaji, bazen - na javnom uvidu uređenje Punta Skale

Cilj izrade IV. izmjene i dopune DPU-a jest da se na području turističkog naselja omogući kvalitetnije funkcioniranje turističkog naselja, te redizajniraju dijelovi naselja kako bi se zadovoljili novi trendovi u turizmu

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja organizira se do 20.05. u prizemlju zgrade Gradske uprave,

Može se pogledati saki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje će se održati 18.05.2022. (srijeda) u 10:00 sati u Velikoj vjećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar

Cilj izrade IV. izmjene i dopune DPU-a jest da se na području turističkog naselja omogući kvalitetnije funkcioniranje turističkog naselja, te redizajniraju dijelovi naselja kako bi se zadovoljili novi trendovi u turizmu, a što obuhvaća:
- dopuna i izmjena prometnog rješenja
- preraspodjelu sadržaja unutar gradivih površina
- omogućavanje novih pratećih sadržaja u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene tipa Aqua–park, ugostiteljski sadržaji, bazenski sadržaji i sl.
Izrada Plana povjerena je poduzeću “BLOCK-PROJEKT” d.o.o. iz Zadra.
Plan je dovršen za javnu raspravu tijekom svibnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave mogu se uputiti primjedbe na gore navedene predložene izmjene. Primjedbe i prijedlozi mogu se upisati u knjizi primjedbi izložena uz prijedlog plana ili se mogu dostaviti pisanim podneskom na Grad Zadar.
 


Reci što misliš!