Događaji

#županija

Gradu Biogradu novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Gradu Biogradu novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Direktoru gradske komunalne tvrtke Bošana d.o.o. Krunoslavu Pešiću ključeve novog vozila predao je Davor Ćirić, predstavnik isporučitelja ispred tvrtke ALFATEH ekologija i energetika d.o.o.

U srijedu, 24. studenoga u Biogradu na Moru obavljena je primopredaja komunalnog vozila za  odvojeno prikupljanje otpada.

Vozilo je namijenjeno za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (papir, plastika,  biootpad i dr.) na području grada Biograda na Moru. 

Vozilo vrijedno više od milijun kuna nabavljeno je u okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje sustava  za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o. čime će se unaprijediti sustav  održivog gospodarenja otpadom na području Grada Biograda na Moru. Prateće aktivnosti ovog  projekta uključuju podizanje razine informiranosti i educiranost stanovništva o važnosti odvojenog  prikupljanja otpada. Završno događanje s demonstracijom isporučenog komunalnog vozila održano je  u četvrtak 25. studenoga. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda bespovratnim  sredstvima u iznosu od 987.447,83 kn. 

Grad Biograd na Moru je sa svojim tvrtkama i ustanovama proveo i provodi projekte iz različitih  područja ukupne vrijednosti preko 127 milijuna kuna. Projekti su sufinancirani iz nacionalnih i EU  izvora. Poseban fokus je na održivom gospodarenju otpada, a zadnjih godina provedeni su projekti  izgradnje reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 5,2 mil. kuna smještenog u industrijskoj zoni  Biograda na Moru gdje građani mogu odlagati papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, staklo,  krupni otpad i bio-otpad, nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada vrijednosti preko 2 mil. kuna, a u tijeku je nabava kompostera koji će se zainteresiranim kućanstvima staviti na raspolaganje. Uz sve navedeno proveden je projekt 'Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i  očuvanu prirodu' vrijednosti 0,5 mil. kuna kojim su se građani informirali i educirali o ulozi  gospodarenja otpadom te važnosti promjene navika potrebnih za odgovorno postupanje s otpadom.  

Također, tvrtka EKO d.o.o. u suvlasništvu županije provodi projekt izgradnje pretovarne stanice u  Biogradu na Moru. U visokoj fazi spremnosti su projekti izgradnje sortirnice otpada i sanacije  odlagališta otpada Baštijunski brig. Kao jedan od najuspješnijih gradova po pitanju odgovornog  postupanja s otpadom, Grad Biograd na Moru nastavlja pripremati projekte s ciljem zaštite okoliša i  povećanja kvalitete života. 


Reci što misliš!