Događaji

#pag

U Pagu pokrenuta akcija za spas crnike i sadnju hrasta medunca

U Pagu pokrenuta akcija za spas crnike i sadnju hrasta medunca
Radio Pag

Marin Buljanović je iz žira hrasta medunca iz Posebnog rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina i žira crnike dobio mladice koje se mogu presađivati.

- Treba pokupiti žir u jesen i staviti u hladnjak na dva do tri mjeseca. Žir se u hladnjak stavlja u plastičnu posudu s poklopcem, u malo pijeska ili piljevine, odnosno bilo čega što drži vlagu. U proljeće treba izvaditi žir i presaditi u pitariće - navodi Buljanović.

Uz to napominje:

- Ako nas je više, možemo bar malo pošumiti neke djelove otoka. Organizirati se za dogodine i napraviti akciju.

Posebni rezervat šumske vegetacije Dubrava-Hanzina, u kojem raste hrast medunac, prostire se na površini od 28.45 hektara, a zaštićen je od 1988. godine. Ta šuma hrasta medunca i bijeloga graba jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. Rezervat obuhvaća obalni pojas s obje strane stare ceste Pag-Novalja u duljini 2 km. Osobitost hrasta medunca iz Posebnog rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina je što raste uz more, a istraživanja su pokazala kako je to stablo, kroz stoljeća, razvilo otpornost na posolicu. Upravo zbog toga, mladice hrasta medunca mogle bi uspjeti i na drugim dijelovima otoka.

Još jedna dobrobit ove akcije bila bi spašavanje crnike. Naime, na otoku ne postoji šuma crnike, a jedno područje na kojem raste veći broj stabala crnike, ugroženo je gradnjom kuća. Crnike je na otoku Pagu sve manje, a sadnjom mladica to bi se stablo moglo spasiti od nestajanja.