Događaji

prijedlozi se zaprimaju do 20. veljače

Raspisan natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

Raspisan natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije raspisao je Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije.

Objavljuje se pozivni natječaj za dodjelu sljedećih javnih priznanja Zadarske županije:

- Nagrade Zadarske županije za životno djelo
- Godišnje nagrade Zadarske županije

Javna priznanja izrazi su pohvale i zahvalnosti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i uspjesima doprinijele razvoju i ugledu Zadarske županije, a dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava, kao i ostalih područja društvenog života.

Odluke o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu javnih priznanja su: župan, predsjednik Županijske skupštine, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije, kao i udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Zadarske županije.

NATJEČAJ

OBRAZAC PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje prijedloga je 20. veljače 2021. godine.


Reci što misliš!