Događaji

projekt ulazi u slijedeću fazu

Kako napreduje izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na području Vira?

Kako napreduje izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na području Vira?

Evo kako će se razvijati najznačajniji infrastrukturni projekt u povijesti otoka Vira za koji je Vodovod Vir izradio sve idejne projekte, ishodio sve potrebne lokacijske dozvole te napravio sve glavne projekte.

Kada radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži u naselju Prezida budu gotovi u svim svojim fazama izvođenja, a riječ je o projektu vrijednom 43 milijuna kuna, oko 35 posto otoka Vira bit će spojeno na virski sustav vode i odvodnje. Time će veliki infrastrukturni projekt gradnje virske vodovodne i kanalizacijske mreže ući u sljedeću i konačnu fazu. Za tu narednu fazu ovog milenijskog projekta, koja uključuje radove na svim preostalim dijelovima otoka koji još nemaju vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, općinsko komunalno poduzeće Vodovod Vir izradilo je sve idejne projekte, ishodilo sve potrebne lokacijske dozvole te napravilo sve glavne projekte uz dobivanje većeg dijela građevinskih dozvola. Za onaj dio projekta koji nema građevinsku dozvolu, još su od ranije predani zahtjevi, pa se u skoro vrijeme očekuje njihovo konačno dobivanje.

- U siječnju smo završili sa izradom svih glavnih projekata, tako da smo predali zahtjev za dobivanjem svih građevinskih dozvola. Napravili smo i studiju izvodljivosti te pripremili kompletan aplikacijski paket za prijavu projekta za financiranje gradnje iz EU fondova. Svi su dokumenti spremni za proceduru prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike - kaže direktor tvrtke Vodovod Vir Hrvoje Bašić. Ministarstvo će u sljedećem potezu obići teren, odnosno izvršiti nadzor projekta, nakon čega svi papiri i dokumenti odlaze na odobrenje u Bruxelles, odnosno EU agenciji JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) kao posljednjoj instanci. U sljedećim koracima, po očekivanom odobrenju JASPERS-a, pripremat će se ugovori o sufinanciranju te provesti natječaj za odabir izvođača radova na projektu. Iako su svi ovi koraci realni i opipljivi, zahtijevat će zbog procedure određeno vrijeme. 

- Kada počnemo s posljednjom fazom, odnosno rješavanjem spajanja cjelokupnog preostalog dijela otoka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, radovi će biti sveobuhvatni s izrazito oštrim rokovima. To znači kako ćemo u relativno kratkom vremenu morati napraviti golemi posao. Hoćemo li za izvođača radova tada imati jednoga, odnosno konzorcij, tek ćemo vidjeti nakon završetka procesa javne nabave. Dotad radimo posao po planu - govori direktor Bašić.    

Procijenjena vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 930 milijuna kuna uključujući PDV, od čega najveći dio otpada na samu izgradnju kompletnog vodovodnog i kanalizacijskog sustava, a manji dio na vođenje projekta, nadzor nad izgradnjom, troškove vidljivosti, nabavu strojeva i opreme te druge poslove vezne uz gradnju virskog vodovoda i kanalizacije. Kako je riječ o procijenjenim troškovima, precizna vrijednost projekta znat će se tek nakon procesa javnih nabava, no temeljem njezine procijenjene vrijednosti rezervirat će se sredstva u EU. Općina Vir najvjerojatnije će u projektu financijski sudjelovati s 9,4 posto, Hrvatske vode i resorno ministarstvo s 20,6 posto, a Europska unija s 70 posto. Ovo je zapravo omjer participiranja u sredstvima u financijskom trokutu između EU-a, ministarstva RH i jedinica lokalne samouprave, koji vrijedi za projekt susjedne aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, no nije riječ o definitivnom odnosu. Nakon 2023. godine ulazi se u novo programsko razdoblje koje će donijeti neke nove uvjete financiranja. 

- Vidjet ćemo što će biti za dvije ili tri godine. Virski je projekt označen kao veliki (major projects), što znači kako će se izvoditi i nakon te 2023. godine - kaže direktor Bašić. Iako su dobar dio posla odradila razna resorna ministarstva koja su tijekom godina mijenjala imena te državna tvrtka Hrvatske vode, cijeli je virski projekt operativno dosad bio oslonjen na financijsku moć Općine Vir, tvrtku Vodovod Vir sa 17 djelatnika uključujući pet inženjera, tajnicu poduzeća i 11 ljudi na terenu, potom na zadarsku Vodoinstalaciju kao izvođača radova i doprinos zadarskog Vodovoda koji je izgradnjom zapadnog magistralnog cjevovoda stvorio preduvjete za gradnju mreže na Viru. U taj takozvani Zapadni magistralni vodoopskrbni cjevovod Zadarske županije do otoka Vira, virsku crpnu stanicu i objekt vodospreme na Torovima, uloženo je oko 60 milijuna kuna. No najveći posao izgradnje virskog sustava vode i odvodnje u dosadašnje tri faze s više od 2.600 izvedenih priključaka, odradili su Općina Vir i njezino komunalno poduzeće Vodovod Vir.   

- Investirati 120 milijuna kuna u desetak godina te podignuti tvrtku s 20 tisuća kuna temeljnog kapitala na razinu tvrtke koja danas ima 150 milijuna kuna u dugotrajnoj imovini, odnosno u napravljenoj infrastrukturi bez mehanizacije, mislim da je zaista velika stvar. Moram biti ponosan na takav posao - kaže Bašić. Iako dosadašnjih više od 120 milijuna kuna s PDV-om koje su za milenijski virski vodovodni i kanalizacijski projekt dali resorno ministarstvo i Hrvatske vode, a prije svih Općina Vir, predstavljaju golemi iznos, on je tek kapljica u masi ukupnog budžeta potrebnog za njegovu konačnu realizaciju. Ograničavajući faktor razvoja dosad je tako bio novac, ali ulaskom u EU i dobivanjem mogućnosti korištenja europskih fondova, financije više ne predstavljaju ograničenje. No nije baš riječ o procesu prostom k'o pasulj.

- Proces je vrlo kompliciran, dugotrajan i zahtjevan, pa traži da se tvrtka ekipira s najboljim kadrovima kako bi se projekt mogao pratiti. Nekad smo imali manje novca, ali su uvjeti bili lakši i fleksibilniji za gradnju, dok ćemo sada uz novac ipak imati strožije uvjete - napominje virski direktor. Kako je investicijski posao virsko općinsko poduzeće već izradilo za susjednu aglomeraciju Nin-Vrsi-Privlaka, na kojoj radi izabrani izvođač, očekuje se kako će i virska vodovodna i kanalizacijska mreža nakon pregleda dokumentacije dobiti zeleno svjetlo. Tako će se u konačnici dosadašnje brojke vode i kanalizacije na otoku povećati za dodatnih 134 kilometra kanalizacijskog i 126 kilometara vodovodnog cjevovoda, 16 crpnih stanica raspoređenih po cijelom otoku, uređaj za pročišćavanje, dva hidrobloka te podmorski ispust dužine 1.922 metara.  

Vodovod Vir osnovan je 2004. godine, ali pravi početak rada ove općinske tvrtke počinje tri i četiri godine kasnije kada je direktor Hrvoje Bašić preuzeo tvrtku, potom izradio projekte te intenzivirao poslove na pripremi i izvođenju prvih radova u 2009. godini. Otad je vodovodna i kanalizacijska mreža došla u Centar, Radovanjicu, Luku, Miljkovicu i sada Prezidu. Riječ je o postavljenih 50-ak kilometara kanalizacijske i vodovodne mreže te više od 2.600 izvedenih priključaka na vodu i kanalizaciju, koji će se do lipnja ove godine zaokružiti na nešto većoj brojci.   

- To je veliki obim posla sa značajnom investicijskom vrijednošću - ističe direktor Bašić činjenicu kako je nešto više od 120 milijuna kuna dosad uloženo u gradnju mreže vode i odvodnje na otoku, a to su bila sredstva koje su uložili Općina Vir, virska vodovodna tvrtka, resorna ministarstva i Hrvatske vode. To znači kako je tijekom desetogodišnjeg perioda od početka radova na gradnji vode i kanalizacije, u projekt uloženo oko 12 milijuna kuna na godišnjoj razini, a taj će se prosjek značajno podignuti u narednom periodu.   

Radovi na susjednoj aglomeraciji Nin-Privlaka-Vrsi idu planiranim ritmom, pa je investicija čija vrijednost ugovora izgradnje iznosi preko 430 milijuna kuna, svakim danom sve vidljivija na terenu. To znači kako se na deset lokacija kopaju kanali, dok se u Privlaci izvode radovi na postavljanju podmorskog ispusta. Ovaj posao kao investitor vodi virska komunalna tvrtka Vodovod Vir, a sredstva je osigurala preko Europske unije uz sudjelovanje resornog ministarstva, državne tvrtke Hrvatske vode te jedinica lokalne samouprave.

Aglomeracija je kruna desetljetnog perioda tijekom kojega je projekt planiran, proveden i početkom siječnja 2018. godine doveden s dokumentacijom do samog kraja. Njezin kompleksan sustav čini 102 kilometara kanalizacije, 32 kilometra vodovodne mreže, 33 crpne stanice, bio pročišćivač i ispust dužine pet kilometara.


Reci što misliš!