Događaji

promjena termina

Javna tribina "Pogodi pravi koš" u GKZD

Javna tribina

Javna tribina, u sklopu kampanje Pogodi pravi koš, projekt Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, održat će se 20. studenog u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Dan otvorenih vrata u Reciklažnom dvorištu Gaženica održat će se 25. umjesto 21. studenog.

Tema: Održivo gospodarenje otpadom na području grada Zadra (prednosti odvajanja otpada, ponovna upotreba predmeta, kućno kompostiranje i sprječavanje nastanka otpada koji su i ciljevi projekta.)

Predavači/ce i teme:

· Atana Grbić-Martinović, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“ – Power point  prezentacija obuhvaća teme: Praktični načini razdvajanja otpada (po vrstama otpada u Zadru, ponovna upotreba predmeta – primjeri dobre prakse, sprječavanje nastanka otpada – primjeri dobre prakse

· Nives Rogoznica, autorica četiri Vodiča o pravilnom odlaganju otpada na području Grada Zadra, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“, Power point  prezentacija: „Odgovorno odlaganje otpada – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“ ima za svrhu motiviranje građana/ki na odvajanje otpada i obuhvaća teme: razlozi prelaska na kružnu ekonomiju i uloga gospodarenja otpadom u prelasku na kružnu ekonomiju, prednosti odvajanja otpada, sagledavanje globalnog problema zagađenja otpadom i važnosti osobnog doprinosa mitigacije tog problema, promjena stavova prema otpadu i promjena ekonomske paradigme

· Cvijeta Biščević, permakulturna dizajnerica, edukatorica u području kompostiranja - Power point prezentacija: Kućno kompostiranje: načini kućnog kompostiranja i praktični savjeti za kompostiranje u kući/stranu (u posudi) i u vrtu (na otvorenom)

· Predstavnika/ca Grada Zadra – uvod o projektu , odgovaranje na opća pitanja građana koja nisu tehničke prirode (na koja odgovara predstavni/ca Čistoće d.o.o.)

· Predstavnik/ca Čistoće d.o.o. – ukratko o novom modelu prikupljanja otpada, ali primarno radi odgovaranja na praktična pitanja vezana uz prikupljanje i odvoz otpada

Kampanja 'Pogodi pravi koš' provodi se u sklopu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Zadar. Svrha projekta je da se potakne građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su tako da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

Ujedno najavljujemo:

23.11. od 10 do 12h – Događanje 'Smanji, ponovo upotrijebi, razvrstaj – Pogodi pravi koš' u sklopu kojeg ćemo imati sajam korištenih knjiga i igračaka 'Uzmi ili ostavi' na Gradskoj tržnici

25.11. u jutarnjim satima – Dan otvorenih vrata Reciklažno dvorište Gaženica

Category: 1631 - 1631

Reci što misliš!