Događaji

odlične vijesti

Gradu Pagu odobreno 250 tisuća kuna za zaštitu arheološkog podvodnog nalazišta Letavica

Gradu Pagu odobreno 250 tisuća kuna za zaštitu arheološkog podvodnog nalazišta Letavica

Gradu Pagu odobreno je 250.000 kuna za zaštitu arheološkog podvodnog nalazišta Letavica. Sredstva su dobivena na natječaju Ministarstva kulture, Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za programe zaštite na arheološkim kulturnim dobrima.

Odobrena sredstva utrošit će se na sustav zaštite te modernu tehnologiju, sofisticiranu opremu i sonder putem kojeg će se pratiti stanje u podmorju, nalazište i kretanje ronioca, te slati signale za sve što se događa ispod površine mora. 

Nalazište Letavica leži na dubini od 37 do 39 m, na granici stjenovite i pješčane padine morskoga dna, na udaljenosti od oko 130 m od morske obale. Riječ je o skupini od oko 400 dobro vidljivih amfora koje se tipološki svrstavaju u skupinu Lamboglia 2, a mogu se podijeliti u nekoliko varijanti. 

Sudeći prema osnovnim karakteristikama oblika, amfore se mogu datirati u 1. st. pr. Kr. tj. u vrijeme kasne Rimske Republike. Amfore su uglavnom prekrivene morskim priraslinama i međusobno srasle u kompaktnu cjelinu, a tek manji dio izmaknut je iz glavne koncentracije nalaza.

Category: 1631 - 1631

Reci što misliš!