Događaji

Geofizički istražni radovi na lokaciji novog lukobrana u luci Pag

Geofizički istražni radovi na lokaciji novog lukobrana u luci Pag
Grad Pag

Na lokaciji novog lukobrana u luci Pag provode se geofizički istražni radovi po dnu mora.

Geofizički istražni radovi potrebni su kao temelj za izradu idejnog projekta lukobrana s lučnim objektom, a u cilju ishođenja lokacijske dozvole. Radove provode predstavnici Instituta IGH d.d.-Zagreb.


Reci što misliš!