Događaji

prva provedba u strukovnim školama u RH

U Pomorskoj školi Zadar u petak nastava na engleskom jeziku

U Pomorskoj školi Zadar u petak nastava na engleskom jeziku

Odlukom ravnatelja uz suglasnost nastavničkog vijeća sutra, u petak 23. ožujka, prvi put će se nastava u Pomorskoj školi Zadar održati na engleskom jeziku.

Ovom aktivnošću Pomorska škola Zadar uključuje se u mjere propisane nacionalnom pomorskom strategijom, koja preporučuje pomorskim učilištima dodatnu edukaciju na engleskom jeziku koji je službeni jezik profesionalaca u pomorstvu i zrakoplovstvu.

Naglasak u komunikaciji bit će na stručnim predmetima i sadržajima programa premda će se i sadržaje većina općih predmeta izvoditi na engleskom jeziku.

- Djelatnici i učenici pokušat će u petak, u određenoj mjeri, koristiti engleski jezik i u normalnoj, neformalnoj komunikaciji te da,  i da na takav način, šire mogućnosti uspješnije primjene jezika  u profesionalnom i privatnom životu jer to predstavlja jednu od najvažnijih edukacijskih sastavnica.

Nnastavnici ostalih predmeta naravno neće ocjenjivati engleski jezik učenika nego očekujemo da se zajedno, u interakciji, nađu najbolji načini komunikacije i razumijevanja na stranom jeziku do razine na kojoj je to objektivno moguće.

Ako iskustva ovog projekta budu pozitivna i od strane učenika i nastavnika nastojat ćemo ga u primjerenoj mjeri i nastaviti, kazao je ravnatelj Pomorske škole Zadar, Svetko Perković.

Ovo je prvi slučaj provedbe ovakovog projekta u svim strukovnim školama u RH.


Reci što misliš!