Događaji

Inicijativa mladih za ljudska prava

Predstavljen priručnik "Šestorka u Haagu"

Predstavljen priručnik

Inicijativa mladih za ljudska prava predstavila priručnik za praćenje posljednjeg sudskog predmeta pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

Inicijativa mladih za ljudska prava danas je novinarkama i novinarima u Zagrebu predstavila priručnik „Šestorka u Haagu“ čija je svrha pružiti informacije o utvrđenim činjenicama i pravnim kvalifikacijama pred MKSJ-om u predmetima koji se tiču sudjelovanja Republike Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini 1993. i 1994. godine. Priručnik je namijenjen novinarima i drugim medijskim djelatnicima, ali i svoj zainteresiranoj javnosti.

Dokument ukazuje i na obvezu Republike Hrvatske u provođenju mehanizama tranzicijske pravde neovisno o presudi Žalbenog vijeća u predmetu Prlić i ostali, budući da je sudioništvo Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini prethodno utvrđeno u drugim predmetima, kao i međunarodni karakter tog sukoba unutar kojeg su počinjeni zločini.

U priručniku su navedeni i primjeri javnih istupa istaknutih političara u kojima oni prešućuju ili manipuliraju utvrđenim nalazima međunarodnih i nacionalnih sudova o ratovima 1990-ih godina čime ozbiljno narušavaju pozitivne rezultate mehanizama tranzicijske pravde te izgradnju mira u današnjem društvu.

Priručnik se može pronaći na web stranici Inicijative mladih za ljudska prava te na njenom Facebooku i Twitteru.


Reci što misliš!