Događaji

Izložba na trgu

VIPnet u akciji razminiranja Velebita

VIPnet u akciji razminiranja Velebita

Na Narodnom trgu danas su mnogi Zadrani, ali i turisti, imali priliku vidjeti veličanstvene Tulove grede. Izložbu atraktivnih fotografija organizirao je VIPnet.

Područje Tulovih greda bit će razminirano u nekoliko faza, a obuhvaća 70.000 m2 turistički atraktivnog dijela Parka prirode Velebit, koji je trenutno zbog minske opasnosti nedostupan.

Velebitsko područje i dalje je suočeno s poražavajućim podacima o prisutnosti mina prema kojima veliku opasnost predstavlja čak 30 km2 minski sumnjivih površina.

Ovogodišnja Vipnetova donacija u iznosu od 800.000 kuna namijenjena je za razminiranje 70 tisuća m2 Tulovih greda u Parku prirode Velebit. Današnjom donacijom Zakladi "Hrvatska bez mina" ukupna Vipnetova donacija u 11 godina dostigla je 10 milijuna kuna, čime je Vipnet i dalje najveći privatni donator za razminiranje u Hrvatskoj.

Ulaganje u razminiranje ključna je strateška odrednica Vipnetovog društveno odgovornog programa "Kretanje. Komunikacija. Život." koji naglašava osnovne ljudske potrebe: potrebu za slobodnim kretanjem, komunikacijom te pravo na siguran život.

Područje Tulovih greda bit će razminirano u nekoliko faza, a obuhvaća 70.000 m2 turistički atraktivnog dijela Parka prirode Velebit, koji je trenutno zbog minske opasnosti nedostupan. Velebitsko područje i dalje je suočeno s poražavajućim podacima o prisutnosti mina prema kojima veliku opasnost predstavlja čak 30 km2 minski sumnjivih površina.


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.