Biznis

četvrtak, 26. studenog

Online radionica Financiranje projekata jačanja prirodnog kapitala

Online radionica Financiranje projekata jačanja prirodnog kapitala
Designed by Freepik

Online radionica u organizaciji HBOR i HGK Županijske komore Šibenik i Županijske komore Zadar "Financiranje projekata jačanja prirodnog kapitala" (Natural Capital Financing Facility – NCFF) održat će se u četvrtak, 26. studenog u 13 sati putem virtualne platforme Microsoft Teams.

Radionicu će voditi Mira Krneta, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju skupa sa stručnjacima iz PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.

Naime, od početka veljače 2020. godine HBOR može financirati projekte jačanja prirodnog kapitala (NCFF), kroz instrument pokrenut od strane Europske Investicijske Banke (EIB), a sukladno uvjetima postojećih kreditnih programa namijenjenih financiranju ulaganja u dugotrajnu imovinu, na način da se za ulaganja u prirodni kapital odobravaju povoljniji uvjeti financiranja.

U otežanim uvjetima gospodarenja u zemlji, suočeni s posljedicama globalne izloženosti epidemiji korona virusa, promicanje i poticanje dugoročnih ulaganja u prirodni kapital i izmjenu strukture gospodarstva u zemlji u cjelini te u Dalmaciji izazovno je s različitih aspekata.

S druge strane, kao odgovor Europske unije, samo kroz Mehanizam za oporavak i otpornost Hrvatska ima veliku priliku ali i izazov korištenja više od 8 milijardi EUR u obliku zajmova i bespovratnih sredstava. Pri tome u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, koji Hrvatska upravo izrađuje da bi mogla koristiti ova sredstva, zelena komponenta mora biti minimalno 37%. Ovime se još više aktualizira važnost NCFF instrumenta u ponudi HBOR-a. Procjenjujući kako su se stekli uvjeti za promišljanje pripreme i realizacije takvih projekata, u suradnji sa županijskim komorama HGK organiziraju se radionice na temu identifikacije ulaganja u prirodni kapital te načina pripreme i uvjeta financiranja takvih projekata.

Korištenje potpore u vidu umanjenja redovne kamatne stope po kreditnim programima HBOR-a, u izravnom financiranju, moguće je za projekte javnog i privatnog sektora, financiranje EU projekata i ulaganja ciljanih skupina: mladih, žena, početnika.

Radionice su korisne kako za informiranje o uvjetima i načinu financiranja, tako i za pojašnjavanje pojma prirodni kapital, kriterija prepoznavanja projekata u kategoriji prirodnog kapitala te razgovora odnosno odgovora na pitanja o prihvatljivosti konkretnih projekata koji su u određenoj fazi pripreme i razvoja radi moguće prilagodbe dostupnim mogućnostima financiranja.

Sudjelovanje na radionici se ne naplaćuje, a predviđeno trajanje je 90 min. Održat će se putem aplikacije Microsoft Teams, za koju ćemo vam poslati poveznicu dan prije održavanja, nakon što izvršite prijavu OVDJE.


Reci što misliš!