Biznis

edic zadar

EU nudi potpore za medije, udruge, obrazovne ustanove

EU nudi potpore za medije, udruge, obrazovne ustanove

Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.

Europska komisija objavila je poziv  na podnošenje  prijedloga 2019CE16BAT117 Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a

Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a. 

Prihvatljivi podnositelji (glavni podnositelj, supodnositelji i, ako postoje, povezani subjekti) moraju biti pravne osobe koje su osnovane i registrirane u državi članici EU-a.

Primjeri

o             medijske organizacije / novinske agencije (televizija, radio, tisak, internetski mediji, novi mediji, kombinacije različitih medija)

o             neprofitne organizacije

o             sveučilišta i obrazovne ustanove

o             istraživački centri i skupine za strateška promišljanja

o             udruženja od europskog interesa

o             privatni subjekti

o             javna tijela5 (nacionalna, regionalna i lokalna), uz iznimku tijela nadležnih za provedbu kohezijske politike u skladu s člankom 123. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera informiranja u okviru ovog poziva procjenjuje se na 4 800 000 EUR (4 000 000 EUR za 1. aktivnost i 800 000 EUR za 2. aktivnost).  

Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznosit će najmanje 70 000 EUR, a najviše 300 000 EUR.

Uplata i sufinanciranje Bespovratna sredstva EU-a isplaćuju se kao nadoknada u iznosu od najviše 80 % stvarnih troškova aktivnosti koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. Podnositelji prijedloga moraju jamčiti sufinanciranje preostalog iznosa svojim sredstvima.  Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Trajanje: Projekt može trajati najviše 12 mjeseci.

Rok za podnošenje je 10.12.2019.

Obrasce za prijavu i dodatne informacije o pozivu na podnošenje prijedloga možete naći u uputama za podnositelje na adresi 


Reci što misliš!